Ako odnaučiť psa štekať

Ako odnaučiť psa štekať

Nemožno sa čudovať, štekanie je prirodzená psia vlastnosť. Koniec koncov, je to komunikačný nástroj, alarm – upozorňujú ním na nebezpečenstvo, pýtajú si pozornosť a komunikujú tak aj s inými psami. Sú plemená, ktoré natívne štekajú viac a potom také, ktoré sa štekotom prejavujú menej. Bezdôvodne a neustále štekajúci pes alebo pravidelné štekanie psa v noci však dokážu byť nepríjemné pre vás i vaše okolie. Čo proti štekaniu psa robiť? Opäť sa dostávame k výchove a výcviku. Najlepšou možnosťou, ako takémuto správaniu predísť, je začať so psom pracovať už v šteňacom veku. Ak však predsa len neželaný štekot u dospelého psa pretrváva alebo sa zrazu objaví, dôležité je identifikovať príčinu. Následne je potrebné zvoliť vhodný postup, ktorým tento jav možno odstrániť. Ako odnaučiť psa štekať v byte či na iných ľudí?

Publikované: 08.06.2023
Aktualizované: 04.01.2024
Obsah článku:

Ak majitelia psov riešia štekanie psa, zvyčajne ide o to, že pes šteká bezdôvodne na ľudí, na zvonček, na iné psy alebo pes šteká, keď je sám doma. S týmto problémom sa stretáva celý rad majiteľov psov. Existujú techniky, ktorými dokážete psa odnaučiť štekať v konkrétnych situáciách, keď to nie je žiaduce. Dôležité je odhaliť príčinu štekotu u psa a pochopiť, prečo váš domáci miláčik šteká. Pýta si pozornosť? Cíti osamelosť? Má strach? Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo? Všímajte si signály, ktoré vám pomôžu dôvod správania identifikovať. Cieľom taktiež nie je, aby štekajúci pes nadobudol presvedčenie, že štekať nemôže vôbec. Práve naopak, ak je dôvod štekať, je v poriadku psa pochváliť. A ako odnaučiť psa štekať na ľudí a sú elektronické obojky proti štekaniu účinné?

Dôvody, prečo pes šteká

Napriek tomu, že nás štekanie psa často otravuje a považujeme ho za zbytočné a bezdôvodné, vedzte, že v hlave psa to tak nie je. Štekaním pes komunikuje so svojím okolím. Štekotom vyjadruje radosť, strach, dožaduje sa svojich potrieb, upozorňuje na nebezpečenstvo alebo tak ventiluje pocit osamelosti. Štekot u psa má vždy svoj dôvod, no v určitých situáciách býva neopodstatnený a obťažujúci. Ak to tak vnímate vy alebo vaši susedia v paneláku, je vhodné tento problém riešiť.

  • Ochrana teritória a pocit ohrozenia (nebezpečenstvo)
  • Štekanie z osamelosti
  • Štekanie na ľudí či iné psy
  • Štekot z dôvodu dožadovania sa pozornosti

Je tiež pravdou, že sú plemená, ktoré majú tendenciu štekať viac ako iné. Áno, všetko je o výchove a vôbec to nemusí byť pravidlom. Nátura niektorých plemien však nepustí. Typickými príkladmi „uštekaných“ plemien sú nemecký špic, jack russell teriér, čivava či jazvečík. Naopak, medzi najtichšie plemená psov chovatelia radia nemecké dogy, írskeho setera, chrta, shiba inu alebo basendžiho.

Dôvody, prečo pes šteká

Štekajúci pes a prevencia – skorá socializácia

Skôr ako prejdeme ku konkrétnym prípadom riešenia štekania u psa, je dobré si ujasniť základy, aby odúčanie od štekania prebiehalo správne. Ak ste vo fáze, že doma práve máte malé šteňa, šteňací vek je najlepší na to, aby ste začali s tvorbou návykov a s výcvikom. Neskôr bude výcvik komplikovanejší, zdĺhavejší a miestami sa bude zdať až nemožné u psa jeho osvojené vzorce správania zmeniť.

Okrem „sadni“ a „ľahni“ sa pre potreby odnaučenia od štekania zíde povel ticho pre psa a takisto paradoxne, povel „štekaj“. Ak je dôvodom štekania osamelosť, trénujte povely „miesto“ alebo „zostaň“. Rozhodne sa zídu v okamihu, keď budete psa učiť tomu, aby vydržal v byte sám a nerobil z vášho odchodu vedu. Aj odlúčenie treba trénovať opatrne, aby nedošlo k rozvinutiu separačnej úzkosti u psa.

Vhodnou prevenciou je skorá socializácia, stretávanie sa s inými ľuďmi, psami a časté prechádzky. Týmto spôsobom dokážete u psa výrazne potlačiť prejavy nekontrolovateľného štekania a nevhodných reakcií. Je nevyhnutné psa chváliť a odmeňovať za každé správne správanie a reakcie. V súvislosti so štekotom je vhodné psa pochváliť v situáciách, keď je ticho, ak pes začne na nejaký podnet reagovať štekotom, reakcia majiteľa rozhodne nesmie byť krik a trest. Krikom len podporíte inštinkt psa tým, že sa k nemu pridáte hlasitým prejavom.

Povel ticho pre psa

Výcvik a disciplína sú kľúčové. Pri nácviku poveluštekaj“, jednoducho psovi tento povel zaveľte, keď je ticho, ak zašteká, pochváľte ho a dajte mu pamlsok. Prečo vlastne psa učiť štekať, keď chceme pravý opak? Pretože ak pes bude chápať, že chceme, aby štekal len vtedy, ak mu dáme povel a on za to bude odmenený, osvojí si, že štekanie v iných situáciách nie je nevyhnutné, pretože odmena nepríde. Naopak, aplikovať bude treba povelticho“.

Okoloidúce auto, cyklista, chodec, iný pes – vždy, keď pes bude reagovať tichom, odmeňte ho maškrtou. Rovnako tak zavádzajte do praxe povel „ticho“ alebo „miesto“. V počiatkoch môžete využiť s povelom aj vizuálne gesto, zdvihnutý prst. Získate tak pozornosť psa a ak ostane ticho, opäť ho odmeňte. Využiť môžete to, že ak pes šteká, pokojne mu povel „ticho“ zaveľte a rukami mu mierne na pár sekúnd zovrite papuľu. Pokiaľ nezašteká, odmeníte ho. Povely „ticho“ a „štekaj“ striedajte, aby pes rozoznával situácie. Hoci je ideálne začať s nácvikom povelov od šteniatka, zdĺhavejším postupom u staršieho psa sa netreba nechať odradiť. Výcvik môže trvať dni aj týždne. Samozrejme, uvedené spôsoby je možné nahradiť inými metódami.

Povel ticho pre psa

Ako odnaučiť psa štekať v byte

Poznáte to, pes šteká na ľudí a návštevy pred dverami, reaguje štekotom na klopanie alebo zvonček. V tomto prípade ide predovšetkým o teritoriálne či výstražné štekanie – pes vníma situáciu ako potenciálne ohrozenie. Rozhodne však nie je na mieste, aby pes štekal pri každom takomto podnete. Práve tu sa zíde povel „na miesto“ alebo „ticho“. Hneď ako sa napríklad blížite k dverám bytu či domu a pes stále šteká, zavelíte a ak poslúchne, odmeníte ho maškrtou. Až následne otvoríte dvere, aby pes vedel, že žiadne nebezpečenstvo za dverami nie je. Tento proces môžete nacvičovať s rodinou alebo kamarátmi.

Ako odnaučiť štekať psa, keď je sám doma?

Štekanie z osamelosti je veľmi častým javom typickým hlavne pre psov žijúcich v bytoch. Prirodzene, pes šteká a zavýja, keď je sám a nemá na blízku svojho pána. Vodcu svorky, ktorý sa stará o jeho pohodlie, spoločnosť a bezpečnosť. Inokedy pes šteká, pretože má pocit, že práve pán je v nebezpečí. Takéto správanie v paneláku susedov rozhodne nepoteší. Štekanie psa a práva susedov, sťažnosti a kázne dajme bokom, situáciu je možné riešiť.

Potrebné je psa na čas, ktorý bude tráviť sám, postupne pripravovať. Zároveň netreba z tohto okamihu robiť vedu, aby pes nemal pocit, že sa deje niečo významné. Skúste učiť psa povelom „zostaň“ či „na miesto“. Najskôr to skúste len na pár metrov, keď vás má pes na dohľad, ak sa podarí odmeňte ho, potom prejdite na iný level a choďte do inej miestnosti. Opäť nezabúdajte v prípade úspechu na odmenu. Postupne to psovi sťažujte, choďte za dvere na chodbu, choďte vyniesť smeti a prejdite sa po sídlisku. Ak psa budete počuť pri návrate štekať, počkajte, kým prestane a až potom vstúpte dnu. Ideálne je vystihnúť čas, keď prejavy úzkosti ešte nezačali.

Psovi zabezpečte interaktívne hračky, nezabudnite na venčenie, unavte ho. Ak ráno odchádzate do práce, so psom sa zbytočne nelúčte, aby to nevnímal ako emocionálnu situáciu. Od krátkych odlúčení prechádzajte až k dlhším. Postupne by pes nemal mať problém vydržať bez štekania a osamote aj niekoľko hodín, napríklad vašu pracovnú dobu.

Ako odnaučiť štekať psa, keď je sám doma?

Ako odnaučiť psa štekať na ľudí

Opäť idete na prechádzku a opäť váš pes bezhlavo šteká na každého cyklistu, auto alebo okoloidúceho? Nič príjemné. Opäť ide o prejav strachu alebo pocit ohrozenia. Možno pes nebol riadne socializovaný ako šteňa. Ako odnaučiť psa štekať na ľudí okolo? Jednoducho psa musíte socializovať a vystavovať takýmto situáciám. Zároveň, opäť je predpokladom úspechu povel „ticho“. Ak sa pes rozšteká na okoloidúcich, využite ho.

Nečakajte, že hneď na prvú bude tento povel úspešný. Vyžaduje si to tréning, choďte so psom na prechádzky na vôdzke. Vôdzku držte na kratšiu vzdialenosť, hneď ako sa pes začne ťahať za okoloidúcim, šklbnutím zaujmite jeho pozornosť a zaveľte pokojným hlasom „ticho“. Ak poslúchne, odmeňte ho. Čas, počas ktorého vydrží ticho, by sa ma predlžovať. Vždy zachovajte pokoj a na psa bezhlavo nekričte. Psa odmeňujte aj vtedy, ak na okoloidúceho či auto nereaguje, dajte mu odmenu a pochváľte ho. Pozitívne vzorce sú najlepšou motiváciou dosiahnuť u psa želaný výsledok.

Pes šteká na iných psov

V zásade ide o rovnaký princíp, ako keď pes šteká na ostatných ľudí. Dôležitá je socializácia a opätovne zavádzanie povelovtichoalebomiesto“. Dôležité je so psom chodiť na miesta, kde je rušno a podnety, ktoré takéto správanie (štekanie) stimulujú. Trénujte povely priamo v akcii. Alebo sa dohodnite so známym, ktorý má psa, že sa budete stretávať a hľadať spôsoby, ako psa lepšie socializovať. V neskoršom veku je u psa relatívne náročné vzťah voči iným psom upraviť, no nie je to nemožné. Trpezlivosť však bude potrebná. Občasné zaštekanie neriešte, pokojne môže ísť o úplne normálnu komunikáciu s inými psami.

Pes šteká na iného psa

Štekanie psa a pocit ignorancie

Pes šteká aj vtedy, ak má radosť, je vzrušený alebo chce prilákať pozornosť. Často chce štekotom presadiť svoje. Ak sa pes nudí, štekanie, kňučanie alebo zavíjanie môžu byť typické prejavy. Je dôležité stanoviť hranice. Pes sa často snaží istými prejavmi, aj štekaním, docieliť svoje potreby. Napríklad ak psovi pripravujete jedlo a počas toho zbesilo šteká, nedávajte mu misku s jedlom v tejto fáze, bude to vnímať ako odmenu. Ignorujte ho a počkajte, kým sa utíši. Až následne psovi dajte misku s jedlom a pochváľte ho. To je odmena za ticho. Pokiaľ pes bude vyštekávať a vy mu misku s jedlom dáte, pes to pochopí tak, že robí niečo dobre a dosiahol, čo chcel.

To isté platí aj pri iných činnostiach. Áno, pes sa štekotom dožaduje pozornosti, no ak chce ísť von na prechádzku, dá sa to žiadať aj inak. Chytíte vôdzku, pes vie, že sa ide von a spustí hitparádu štekania? Počkajte, kým sa upokojí, zaveľte povel „ticho“ a „sadni“, pripnite mu vôdzku, pochváľte ho a dajte mu odmenu. Tieto vzorce správanie sa postupne začnú upravovať a pes si ich osvojí.

Pomáhajú elektronické protištekacie obojky?

Možno ste už počuli, že existujú obojky proti štekaniu. O čo ide a sú skutočne účinné? Množstvo kynológov ich zavrhuje, no sú aj takí, ktorí ich s pokojom odporúčajú a považujú ich pri výcviku za vhodný impulz. Je na každom majiteľovi, či takúto metódu pri výcviku považuje za vhodnú alebo nie. Protištekacie – elektronické obojky majú výchovný rozmer a nepredstavujú žiadny fyzický ani psychický trest. Ak pes šteká, obojok zaznamená vibrácie a upozorní psa akustickým signálom alebo jemnými vibráciami. Ak pes pokračuje, obojok vydá jemný – neškodný elektrický výboj. Ten je psovi nepríjemný a pochopí, že štekanie na okoloidúcich počas prechádzky nie je správne. Pri opakovanom štekaní môže impulz zosilnieť.

Protištekacie obojky nedávajú elektrické impulzy pri každom zaštekaní, dokonca ani vtedy, ak pes súvisle šteká. V prípade, že pes zbesilo šteká a neprestáva, a elektrické impulzy nepomáhajú, jednoducho sa obojok deaktivuje a aktivuje až po chvíli. Existujú aj obojky proti štekaniu, ktoré vydávajú len vibrácie, aplikujú sprej pod ňufák alebo využívajú frekvenciu ultrazvuku. Mnohé obojky môžete ovládať za pomoci ovládača, ktorým môžete vysielať signály v okamihu, keď chcete psa učiť povelom. Potom, čo docielite, že pes nebude bezhlavo štekať v byte alebo na ulici, môžete dať obojok psovi dole, pretože pes už bude mať osvojené správne vzorce a reagovať bude na samotné príkazy.

Elektronický protištekací obojok

Najčastejšie otázky – FAQ

Trápi vás problém so štekajúcim psom v byte? Neviete, kedy začne šteňa štekať a robí vám to problémy? Neviete. ako odnaučiť psa štekať v noci alebo keď je sám doma? Chodíte na prechádzky a pes šteká na ľudí bez dôvodu? Riešenie predstavuje výcvik a zavedenie disciplíny. Veríme, že vám náš článok bude nápomocný. Ak máte vlastné skúsenosti s tým, ako odnaučiť psa štekať v byte či na ľudí, budeme radi za vaše názory. Zapojte sa komentárom do diskusie pod článkom. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Dôležité je socializovať psa s inými ľuďmi a psami už v šteňacom veku. Ide o ideálne obdobie, počas ktorého si pes vytvára vzorce správania. Ak pes štekaním reaguje na okoloidúcich, majte ho na vôdzke. V okamihu, ako začne štekať, šklbnite vôdzkou, zaujmite jeho pozornosť a pokojne zaveľte povel „ticho“. Učenie tohto povelu je predpokladom úspechu. Ak pes ostane ticho, odmeňte ho pamlskom. Dôležité je zachovať pokoj a nekričať po psovi.

Vo všeobecnosti je potrebné zistiť, čo je dôvodom štekania a kedy sa štekotom pes prejavuje. Príčinou môže byť teritoriálne správanie, pocit ohrozenia, samota alebo pocit ignorancie. Pes štekaním komunikuje a v jeho hlave ide o opodstatnený dôvod. Dôležité je spúšťač identifikovať a následne začať s výcvikom a vytváraním návykov.

Ide o typický prejav, keď pes vníma samotu. Prejavovať sa uňho môže separačná úzkosť a ventilom je teda štekanie. Tu je potrebné postupne u psa budovať to, že byť sám doma určitý čas je v poriadku. Postupne psa zvykajte na pocit samoty. Trénujte povel „miesto“ alebo „zostaň“. Najskôr len v rámci bytu, potom prejdite do inej miestnosti, choďte za dvere na chodbu alebo vyniesť smeti. Nerobte z vášho odchodu vedu. U psa vytvárajte rutinu, že váš odchod z bytu či domu nič neznamená a vždy sa domov vrátite. Zabezpečte psíkovi interaktívne hračky a doprajte mu pravidelné prechádzky.

Protištekacie obojky sú špecifickou metódou pri výcviku psa. Niektorí kynológovia ich však odporúčajú. Ak pes šteká na ľudí, nasadený obojok ho najskôr upozorní akustickým signálom (ultrazvukokom) alebo vibráciou. Ak pes nereaguje, vydá neškodný elektrický impulz. Niektoré elektronické obojky proti štekaniu využívajú len vibrácie, len zvuk alebo len elektrické impulzy. Vhodné sú aj obojky s ovládačom, vďaka ktorým môžete impulz psovi dať presne vtedy, keď chcete, aby reagoval na povel. Postupne si pes osvojí vzorce správanie a reagovať bude len na príkazy. Je však na každom majiteľovi, či takúto formu výcviku preferuje alebo ju považuje za nevhodnú.


Ďalšie články z kategórie Tréning/výcvik

Vaše hodnotenie:
(92.4%)