Koľko rokov sa dožíva pes kríženec?

Koľko rokov sa dožíva pes kríženec?

Publikované: 04.09.2023
Aktualizované: 04.09.2023

Ak je reč o krížencoch psov, zvyčajne ide o miešané psie plemená, ktoré sú nositeľom génov minimálne dvoch psích plemien. Samozrejme, často ide o mix viacerých plemien, pretože z generácie na generáciu sa gény miešajú a obsahujú genetický materiál rôznych plemien psov, z ktorých daný jedinec pochádza. Mnohí chovatelia kríženie plemien považujú za nebezpečenstvo z dôvodu výskytu vrodených chýb, pričom sa môžu objavovať rôzne anomálie a defekty. Netreba však zabúdať na to, že aj mnohé dnes registrované psie plemená vznikli postupným krížením a šľachtením spočiatku zmiešaných plemien psov.

Viaceré výskumy poukazujú na zaujímavé zistenie, že krížence žijú dlhšie ako štandardné plemená psov. Psie roky sa počítajú inak ako ľudské, no vo svete psov sú plemená, ktoré sa dožívajú krátkeho, stredného alebo vysokého veku. Všeobecne platí, že menšie plemená sa dožívajú vyššieho veku ako veľké či obrie plemená psov. A koľko rokov sa dožíva pes kríženec? Na základe dostupných výskumov je priemerný vek dožitia krížencov 14,45 roka.

Priemerný vek psa nie je možné presne vypočítať vzhľadom na odlišnosť plemien. Iný priemerný vek dožitia majú obrie, veľké, stredne veľké alebo malé plemená. Práve veľkosť plemena patrí v prípade psov často k smerodajným ukazovateľom priemerného či predpokladaného veku dožitia. Viacero majiteľov psov prepočítava psie roky na ľudské, aby si vedeli lepšie predstaviť, koľko sa psy dožívajú.


Ďalšie články z kategórie Psia poradňa

Vaše hodnotenie:
(86.2%)