Psie roky

Psie roky na ľudské. Vek psa ukáže tabuľka. Pozri, koľko sa dožíva

Rok čo rok všetci starneme a výnimkou nie sú ani naši domáci miláčikovia. Na niekom možno „zub času“ pozorovať skôr, na inom neskôr, no faktom je, že čas oklamať nedokážeme. V psej ríši predsa len beží čas trochu inak, než u ľudí. Bohužiaľ, rýchlejšie ako by si tento živočíšny druh zaslúžil. Vek psa nie je náročné určiť, stačí vedieť, kedy sa pes narodil. Ak chceme mať lepšiu predstavu o tom, ako plynie psí vek, môžeme prepočítať psie roky na ľudské a uvedomíme si, že psy dospievajú skôr ako ľudia a logicky teda starnú rýchlejšie. Chcete vedieť, koľko sa dožíva pes v priemere? Ako sa počítajú psie roky alebo ako zistiť vek psa? Čítajte ďalej a všetko dôležité sa dozviete.

Publikované: 09.01.2023
Aktualizované: 13.11.2023
Obsah článku:

Hoci by si každý majiteľ psa želal, aby mohol jeho verný štvornohý kamarát prijímať a rozdávať lásku nekonečne dlho, možné to nie je. Skôr či neskôr bude musieť prísť neželená rozlúčka. Človeku sa často zdá, že čas beží neúprosne rýchlo, no u psov beží podstatne rýchlejšie. To, koľko rokov sa dožíva pes, je veľmi všeobecná otázka, pretože je potrebné brať do úvahy množstvo faktorov. Sú však psy a plemená, ktoré sa dožívajú viac ako iné. Ako vlastne plynie psí vek a prečo žijú psy kratšie?

Vek psa a jeho vývoj

Vývoj psa a proces jeho starnutia má niekoľko zákonitostí, ktoré príroda dala a treba ich rešpektovať. Predovšetkým, ak chceme mať predstavu o tom, aký je náš pes skutočne starý, nemusíme výhradne prepočítavať psie roky na ľudské. Vďaka prepočtu získame len reálnejšiu predstavu o tom, prečo sa psy nedožívajú toľko rokov ako ľudia.

V porovnaní s ľuďmi psy dospievajú skôr. Stačí sa pozrieť na to, kedy je pes dospelý. V závislosti od typu a veľkosti plemena, psy samci sú schopní reprodukcie už okolo 8. až 12. mesiaca života. Sučky sú pohlavne dospelé už okolo 6. až 7. mesiaca života, keď dochádza k prvému háraniu. Väčšie plemená neskôr. Celková psychická a fyzická zrelosť je u psov dosiahnutá do dvoch rokov.

Zmeny v DNA psov ukazujú, že pes v prvotnej fáze dospieva – starne veľmi rýchlo. V priemere prvý kalendárny rok u psa znamená 12 – 15 ľudských rokov. Druhý rok života a ďalšie predstavujú vždy zostarnutie približne o 4 až 8 ľudských rokov. Samotné rozmedzie, resp. odchýlky sú prítomné preto, že je potrebné brať do úvahy plemeno a aj jeho veľkosť.

Veľké a obrie plemená síce v prvých dvoch rokoch dospievajú pomalšie, no následne starnú rýchlejšie. Aj preto sa dožívajú nižšieho veku. Malé a stredne veľké plemená sa štatisticky dožívajú vyššieho veku. V oboch prípadoch, samozrejme, existujú výnimky. Dynamika psích rokov má teda odlišnú úroveň, než v prípade ľudí. Bohužiaľ, to je hlavný dôvod, prečo vek psa nedosahuje takú výšku ako u človeka.

Vek psa – zrelosť

Vek psa – Tabuľka psie roky na ľudské

Na internete natrafíte na množstvo spôsobov, ako prepočítať psie roky na ľudské. Populárne sú kalkulačky na psie roky alebo prevodníky. Paradoxne, natrafíte tiež na také, ktoré ľudské roky psa vypočítajú podľa nesprávneho vzorca. Ak chcete tento prepočet urobiť správne, musíte vedieť, ako sa vek psa vlastne počíta.

V nasledujúcej tabuľke vidíte vek psa prepočítaný na ľudské roky podľa najnovšej metódy Americkej veterinárnej a lekárskej asociácie (AVMA). Zohľadnený je pri psom veku aj faktor veľkosti plemena. Ten totiž starnutie psa ovplyvňuje. Prvý rok života psa je ekvivalentom 15 rokov u človeka. V druhom roku pes zostarne o približne 7 – 8 ľudských rokov a následne sa starnutie spomaľuje. S výnimkou obrích plemien, ktoré síce pomalšie dospievajú, no následne je starnutie plynulé a nespomaľuje.

Ide o všeobecné usmernenie, ktoré vychádza zo štatistík AVMA. Ako zdroj pre určenie psieho veku a stanovanie metódy tohto prepočtu boli použité dáta z veterinárnych kliník, poisťovní (pri poisťovaní zvierat v určitých krajinách) a psích klubov.

Niekoho možno prekvapí, prečo nie je reč o metóde, pri ktorej jeden psí rok znamená sedem ľudských. Je pravda, že tento spôsob počítania pozná väčšina z nás. Prečo ho nepoužívať? Dôvodom je, že tento starý princíp (známy od roku 1950) nie je taký presný. Týmto spôsobom sa prepočet na ľudský vek len odhaduje. Pravdepodobne vychádza z určitej štatistiky či pravdepodobnosti. To by teda znamenalo, že je založený na hypotéze, že človek sa dožíva približne 70 rokov, zatiaľ čo pes 10 rokov. Na prepočet sa teda využíval pomer 7 : 1. Tento výpočet je možné použiť, no je potrebné rátať s podstatne väčšou odchýlkou, než v prípade stanovenej metódy AVMA, ktorú definujeme vyššie.

psie roky tabuľka

Spôsoby, ako zistiť vek psa

Príčiny, prečo majiteľ nepozná vek svojho psa, môžu byť rôzne. Psík môže byť napríklad z útulku alebo si majiteľ psa osvojil priamo z ulice. Prirodzene, ak máte psa od malička a viete, kedy sa narodil, zisťovať vek psa nebude potrebné. Ak však ide o predošlé prípady, odhad veku je možný aj bez toho, aby ste museli navštíviť veterinára a podstúpiť so psom prehliadku, hoci pri psoch z útulku či z ulice je takéto vyšetrenie odporúčané.

Veľmi dobrým poznávacím znakom je chrup. Do veku 7 mesiacov by mal mať pes už vyrastené všetky trvalé zuby, ktoré by mali mať jasnú bielu farbu. Vo veku 1-2 rokov menia zuby farbu na krémovú až do žlta. V 3 až 5 rokoch sa na chrupe odrazí čas a niektoré zuby môžu byť viac opotrebené. V rozmedzí 5 až 10 rokov sa na sklovine objavia fľaky, smerom od ďasien sú zuby tmavšie a spodná časť zubov môže mať ryhy.

Jednoduchým poznávacím znakom môže byť aj veľkosť psíka podľa plemena, ktorá však nemusí byť smerodajná. Vek psa môžete čiastočne vyčítať aj z očí. Ak je šošovka bez zákalu či „hmly“, ide s veľkou pravdepodobnosťou o psíka do veku 5 rokov, neskôr sa už oči psa môžu meniť. Aj tu je to však individuálne. V neposlednom rade sa mení kondícia, aktivita psa a chuť do jedla. Hlavne s pribúdajúcim vekom. Staršie psy sú náchylnejšie aj na rôzne chronické ochorenia a prejavovať sa môžu začať aj genetické poruchy.

Ako zistiť vek psa

Prejavy psa vo vyššom veku

Rovnako ako na ľuďoch aj na psoch možno pozorovať pribúdajúci vek. Jednotlivé obdobia od šteniatka až po vyšší vek sú typické správaním psa, ale taktiež vizuálnymi zmenami na ich tele. Ktoré typické prejavy a zmeny si teda môžete všimnúť u starého psa?

 • Pokles aktivity a vyhľadávanie pokoja (riziko vzniku obezity)
 • Zhoršenie sluchu a videnia (prirodzený zákal očí alebo vznik šedého zákalu šošovky – ochorenie)
 • Oslabený pohybový aparát, pomalšie vstávanie a ťažší pohyb (artrída, ochorenie kĺbov)
 • Menšia chuť do jedla a znížený príjem živín (náchylnosť na chronické ochorenia)
 • Inkontinencia – únik moču
 • Šedivenie srsti
 • Vypadávanie zubov a ich lámavosť

Koľko sa dožíva pes rokov?

V evolučnej biológii prevláda poznatok, že v živote psov súvisí vek dožitia s rýchlosťou starnutia. Profesor Mark Elgar z Univerzity v Melbourne vychádza z dát veľkej štúdie zo Severnej Ameriky. Súčasťou nej bolo monitorovanie 74 plemien a ich veku dožitia. Psí vek a vzťah medzi veľkosťou a dĺžkou života je zrejmý a ukázalo sa, že súvisí práve s rýchlosťou starnutia.

Prof. Elgar dospel k záveru, že veľké psy zomierajú skôr preto, že starnú rýchlejšie. I napriek tomu, že do dospelosti sa dostávajú v porovnaní s menšími plemenami neskôr. Veľkosť psa ovplyvňuje i jeho fyziologické procesy. Telo väčších a obrích plemien sa viac opotrebúva, čo má za následok väčšie riziko výskytu viacerých ochorení srdca, kostí, kĺbov, dýchacích ciest alebo pohlavných orgánov. Na základe štúdie je dĺžka života u menších plemien v priemere 14 rokov, zatiaľ čo u veľkých a obrích plemien len 7 rokov. U stredne veľkých psov je však viacero plemien, ktorých priemerný vek dožitia je vyšší – Austrálsky dobytkársky pes, Bígl, Austrálsky ovčiak, Basenji, Belgický ovčiak, Borderská kólia a ďalšie.

Do úvahy treba brať takisto to, ako je o zviera postarané. Životný štýl má preukázateľný vplyv na dĺžku života psa. To, koľko sa dožíva pes, je teda dané evolučne, no takisto do hry vstupujú ďalšie faktory (kvalita života, prípadné nehody, operácie, dedičné ochorenia atď.). Je však faktom, že menšie plemená psov sa dožívajú viac ako veľké plemená.

Koľko rokov sa dožíva pes?

Najzdravšie plemená psov

Vybrali sme 12 plemien psov, ktoré sú na základe dostupných informácií považované za najzdravšie. Nejde nutne o plemená, ktoré sa musia dožívať najvyššieho veku. V každom prípade je potrebné myslieť na to, že každé plemeno psa má určité charakteristické zdravotné problémy (dedičné, chronické). V neposlednom rade dĺžka života závisí od kvalitnej a zodpovednej starostlivosti.

 • Austrálsky dobytkársky pes (12 – 14 rokov)
 • Austrálsky ovčiak (12 – 14 rokov)
 • Basenji (12 – 16 rokov)
 • Nemecký krátkosrstý stavač (12 – 14 rokov)
 • Bígl (12 – 15 rokov)
 • Belgický ovčiak (10 – 14 rokov)
 • Borderská kólia (10 – 17 rokov)
 • Greyhound – Anglický chrt (10 – 14 rokov)
 • Bišon (12 – 15 rokov)
 • Sibírsky husky (12 – 15 rokov)
 • Čivava (12 – 20 rokov)
 • Kríženec (okolo 14 rokov)

Najčastejšie otázky – FAQ

Chceli by ste sa informovať ohľadom témy veku psa? Zaujali vás nejaké informácie a chcete sa podeliť o vlastné názory a poznatky? Zišli by sa vám do článku pridať nejaké ďalšie informácie? Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie a prispejete do témy osobnými skúsenosťami.

Ide o fakt, pri ktorom je pomerne náročné poukázať na konkrétne príčiny, prečo to tak je. Na základe dostupnej štúdie (odkaz v článku) a záverov profesora Marka Elgara možno vyvodiť záver, že vek psa determinuje vzťah veľkosti a rýchlosti starnutia. Keďže veľké psy starnú rýchlejšie, dožívajú sa kratšieho veku ako menšie plemená. Nižšia hmotnosť či rozmery sú pre psa evidentne výhodou. Menšie plemená menej namáhajú svoje telo a majú nižší predpoklad výskytu rôznych ochorení srdca, pohybového aparátu či dýchacích ciest. Pochopiteľne, psí vek môžu ovplyvniť rôzne dedičné ochorenia typické pre jednotlivé plemená alebo aj starostlivosť majiteľa o psa.

Oficiálne najstarší pes na svete, ktorý kedy žil pochádzal z Austrálie. Išlo o sučku Austrálskeho dobytkárskeho psa menom Bluey, ktorá sa narodila 7. júna 1910 a zomrela vo veku 29 rokov a 5 mesiacov 14. novembra 1939. Tento zápis je potvrdený oficiálne Guinnessovou knihou rekordov.

Predovšetkým kvalitnou starostlivosťou a zodpovedným prístupom. Dôležité je vnímať potreby vášho psa. Ide o spoločníka, ktorému treba načúvať. Dostatok pohybu je základom, rovnako ako kvalitné krmivo a doplnková strava v podobe vitamínov či probiotík. Predĺžiť život psa môžete aj pravidelnými návštevami u veterinára z dôvodu prevencie chronických ochorení. V neposlednom rade je dôležité očkovanie proti civilizačným ochoreniam vyskytujúcich sa u psov a pravidelné odčervovanie psa proti vonkajším i vnútorným parazitom. Nepodceňujte starostlivosť o jeho chrup, ktorého zanedbávanie často vedie k infekciám. Chráňte psa pred pasívnym fajčením, ktoré je preňho veľmi nebezpečné a môže výrazne skrátiť jeho život a zapríčiniť vznik karcinómov.

Predpovedať budúcnosť nie je možné v žiadnej oblasti. Ak však ide o predpovedanie výšky veku podľa plemena, je možné vychádzať zo štatistík a zistiť, koľko sa v priemere dané plemeno dožíva rokov. Stále však ide len o odhad, nie exaktný údaj. Do úvahy berte ďalšie faktory, ktoré súvisia s kvalitou jeho života. Výber psa by ste nikdy nemali podmieňovať tomu, koľko sa dožíva pes na základe štatistiky.


Ďalšie články z kategórie Starostlivosť

Vaše hodnotenie:
(88.6%)