Puberta u psa

Puberta u psa: kedy začína a ako dlho trvá? Obdobie vzdoru a dospievanie psa

Medzi skúsenými kynológmi sa zvykne hovorievať, „počas psej puberty začínajú aj abstinenti piť“. Táto časť života je náročná pre psa aj majiteľa. Zároveň ide o veľmi dôležité obdobie, ktoré slúži na stanovenie hraníc medzi vami a vaším chlpáčom. Pes je navyše ešte stále vo vývine, telesnom, psychickom aj pohlavnom, preto je dôležité dbať na správnu výživu.

Publikované: 01.02.2023
Aktualizované: 22.11.2023
Obsah článku:

Napraviť to, čo sa pokazí počas puberty, nie je jednoduché. Obdobie vzdoru u psa je teda potrebné podchytiť včas a správne. Je dôležité myslieť na každý detail, prehodnotiť váš prístup a výchovné kroky. Jednotlivé fázy dospievania psa sú dôležité aj z hľadiska jeho začlenenia do svorky a plemenitby, teda chovu. V našom článku o psej puberte sa pozrieme na všetky dôležité aspekty, ktoré by mal ovládať každý majiteľ.

Kedy začína puberta u psa a ako dlho trvá

To, kedy začína puberta u psa, závisí od plemennej príslušnosti, genetiky a individuálneho vývinu konkrétneho jedinca. V zásade ide o obdobie medzi 6. až 9. mesiacom života. Psy menších plemien prichádzajú do puberty skôr. Naopak, puberta u veľkých, obrích a primitívnych plemien nastupuje neskôr, niekedy až medzi 12. a 18. mesiacom. To isté platí pre plemená s podielom vlčej krvi (Československý vlčiak, Saarloosov vlčiak atď.).

INFO: Puberta u vlkov sa začína až okolo 2. roka života. Za skutočnosťou, že psy pohlavne dospievajú omnoho skôr, stojí naša činnosť, teda ich cielené šľachtenie.

Majiteľov zaujíma najmä to, ako dlho trvá puberta u psa (ak sa chystáte na „vašu“ prvú pubertu, v priebehu nášho článku pochopíte prečo). Ani na túto otázku nie je možné odpovedať presne. Je to opäť individuálne. Niektorí jedinci sa, takpovediac, upokoja po polroku od jej nástupu, u iných môže obdobie vzdoru pretrvávať až do 2 – 2,5 roka.

Kedy začína puberta u psa?

Ako sa prejavuje puberta u psa

Aj napriek tomu, že nie je možné určiť presný vek, kedy sa začína puberta u psa, ubezpečujeme vás, že tento moment neprehliadnete. Puberta je u oboch pohlaví spojená s výraznými hormonálnymi zmenami. V prípade sučiek sa začína nástupom prvej ruje, preto jej začiatok identifikujete o niečo presnejšie. U sučiek môžete pozorovať nervozitu, nepokoj, výnimočne nechutenstvo. Niektoré budú nadmerne prítulné, iné sa zas od vás môžu „odťahovať“. Dobrou správou je, že zmena v ich správaní smerom k majiteľovi je menej výrazná.

Psy, samci, vás na začiatok puberty upozornia typickým značkovaním. Mnohí majitelia si mylne myslia, že keď pes začne „dvíhať nohu“, tak sa to konečne naučil. Nie je to pravda. Zdvíhanie nohy pri močení znamená, že si pes značkuje svoje teritórium. Na prechádzkach si môžete všimnúť, že vášho miláčika prestávate zaujímať vy i okolie. Stále častejšie ho uvidíte s nosom prilepeným k zemi a povestnou zdvihnutou nohou na každom 2. metri.

V priebehu puberty sa u psov pod vplyvom hormónov mení ich pach (u oboch pohlaví). V dôsledku toho sa k nim iné psy začnú správať inak. V preklade, už ich nevnímajú ako šteňatá, ale ako dospelých jedincov. To znamená, že si s nimi môžu chcieť „vydebatovať“ postavenie vo svorke.

Ako prežiť obdobie vzdoru u psa

Práve sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Psia puberta nie je len o hormonálnych zmenách a ruji, ale taktiež o výrazných zmenách v správaní, ktoré sú badateľnejšie u samcov. Psy skúšajú, čo si môžu a nemôžu dovoliť voči iným zvieratám, ale i ľuďom vrátane majiteľa a začínajú prejavovať dominanciu.

V začiatkoch puberty pes vaše hranice testuje len mierne. Dovtedy dokonale poslušné šteniatko zrazu nepribehne ani na 5. privolanie, vezme si jedlo zo stola, ukradne vám vankúš, ktorý od neho nezískate späť, ani keď sa rozkrájate. Ak toto chovanie nezatrhnete hneď v začiatkoch, čakajú vás krušné časy. V horšom prípade doživotné, neraz vážne, výchovné problémy.

TIP: Ak nemáte skúsenosti s výchovou a výcvikom, určite si nájdite skúseného trénera, ktorý vám poradí. Dnes nájdete aj množstvo online kurzov či psích psychológov, s ktorými si viete dohodnúť individuálnu telefonickú alebo online konzultáciu.

Preto je enormne dôležité, aby ste toto správanie zatrhli včas, no správnym spôsobom. Obdobie vzdoru u psa nie je možné zakázať. V žiadnom prípade sa nepokúšajte vášho chlpáča vychovávať hrubou silou či krikom. Nepomôže to, „situáciu“ iba zhoršíte. Pes vás musí vnímať ako autoritu, no a toto postavenie si uňho vybudujete len tak, že sa budete správať ako alfa samec (doslova).

V skratke to znamená, že si musíte zanechať chladnú hlavu aj v tých najvypätejších situáciách. Musíte byť dôslední, pokojní, trvať na vašich príkazoch a v žiadnom prípade psovi neustúpiť. Je dôležité, aby ste neboli nervózni či rozčúlení, čo nebude jednoduché. Pes z vás tieto pocity vycíti, a to sa prejaví ešte divokejším správaním.

Značkovanie psa

Honcovanie psa – prečo to pes robí, ako toto správanie zvládnuť a ako súvisí s dospievaním

Ako bolo spomenuté, u samíc sa puberta začína nástupom ruje. Samce nemajú ruju v pravom zmysle slova, pri dospievaní sa aj u nich prejavuje tzv. reprodukčné správanie. Okrem prejavov dominancie k iným samcom či majiteľovi a značkovania ide o tzv. honcovanie. V praxi pes „nakrýva“ to, čo má po labe – posteľ, iné zviera, nohu majiteľa či návštevy, plyšové hračky atď.

Honcovanie psa je úplne prirodzené. Súvisí s hormónmi, preto je nie je jednoduché toto správanie zakázať. Určite ho však nepovoľujte. Na mieste je rázny slovný zákaz a dôslednosť. Jediným riešením, ako honcovanie eliminovať, je kastrácia vo vhodnom veku, ktorú vám v prípade psov bez preukazu pôvodu jednoznačne odporúčame.

Nakrývanie iných psov (samcov) psom (samcom) môže mať viacero dôvodov. Okrem toho, že s vaším miláčikom lomcujú hormóny, ide o prejav dominancie, ktorý využívajú dokonca i niektoré sučky. Pre laika nie je jednoduché rozlíšiť, či pes iba prejavuje pubertálne správanie, alebo sa snaží získať nadradené postavenie. V takýchto situáciách by ste preto mali postupovať opatrne a s rozvahou. Ak sa totiž zamiešate do začínajúceho konfliktu 2 psov, celú situáciu môžete zhoršiť.

Dokedy je pes šteňa: telesná, pohlavná verzus chovateľská dospelosť

Tieto riadky sú určené najmä pre tých, ktorí plánujú založiť vlastný registrovaný chov (zadovážili si jedinca s preukazom pôvodu a premýšľajú nad jeho začlenením do plemenitby/chovu). Avšak pozornosť by im mali venovať všetci chovatelia. Na základe nasledujúcich informácií totiž môžete vášmu psovi lepšie porozumieť.

Dospievanie psa väčšinou trvá 6 až 12 mesiacov, pri niektorých plemenách o niečo dlhšie. Pohlavnú dospelosť psy dosahujú po skončení puberty. V tomto čase ešte nie sú dospelé telesne ani psychicky, preto nie je vhodná doba na ich prvé pripustenie. Telesný vývin u malých plemien končí približne v 1 roku, u tých veľkých okolo 2. roka života. Psa za telesne dospelého považujeme vtedy, keď sa zastaví rast jeho kostry. O niečo komplikovanejšie je to s vývinom psychickým. Ten, v podstate, prebieha počas celého života, no najviac skúseností pes získava práve počas šteňacieho veku a puberty.

Po skončení obdobia vzdoru psy dosahujú tzv. pohlavnú dospelosť. V tomto momente vaječníky sučiek a semenníky psov produkujú plnohodnotné a zrelé pohlavné bunky, teda vajíčka a spermie. Tento čas ešte stále nie je vhodný na prvé pripustenie, čo platí u oboch pohlaví. Na tento „akt“ je potrebné počkať do chvíle, kým psy dosiahnu chovateľskú dospelosť. Vtedy je ukončený ich pohlavný, fyzický aj psychický vývin. Sučka má vďaka tomu všetky predpoklady na úspešné vynosenie šteniatok.

To, kedy je možné zrealizovať prvé pripustenie, určujú jednotlivé chovateľské kluby. Nepísaným pravidlom je, že malé plemená je možné do plemenitby zaradiť skôr ako tie väčšie. Pri niektorých platia špeciálne podmienky. Napr. „menšie“ pudle (toy, malý a stredný pudel) môžu byť pripustené prvýkrát už v 15. mesiaci životatie veľké až v 18. mesiaci. Pri nemeckých ovčiakoch zas platí, že sučky dosahujú chovateľskú dospelosť v 18 mesiacoch a psy až v 2 rokoch. Špeciálnou kategóriou sú niektoré obrie plemená. Napr. takú nemeckú dogu môžete do chovu zaradiť až vo veku 20 mesiacov.

Dokedy je pes šteňa?

Psia puberta a výživa

Vo veku, keď sa váš pes dostane do puberty, je ešte stále šteňaťom vo vývine. Rastie mu kostra, vyvíjajú sa ďalšie systémy, prebieha psychický aj pohlavný vývin. Preto je dôležité, aby ste venovali pozornosť jeho správnej výžive.

Počas prvých 12 mesiacov života psy prechádzajú 3 kritickými fázami:

  • obdobie mliečnej výživy – cca prvé 4 týždne po narodení,
  • obdobie odstavu – od 3 do 6 týždňov (prechod z materského mlieka na tuhú stravu),
  • obdobie po odstave – od 2 do 12 mesiacov.

V súvislosti so psou pubertou a výživou nás bude zaujímať 3. spomínaná fáza, ktorá trvá od 2 do 12 mesiacov. V tomto období je hlavným cieľom kŕmenia vychovať zdravého dospelého jedinca, teda optimalizovať rast a minimalizovať riziko vzniku ochorení pohybového aparátu či obezity. Strava má zásadný vplyv na imunitu, rozvoj kostry a zloženie tela.

Dôležitá je intenzita, teda rýchlosť rastu, ktorú je potrebné udržať niekde uprostred. Poddimenzované dávky krmiva sú rovnako nevhodné ako tie predimenzované. Nehovoríme ani tak o množstve ako o energetickej hodnote krmiva. Pozor, kŕmenie s cieľom dosiahnuť maximálne rýchly rast zvyšuje riziko vzniku rôznych deformít kostry. V preklade, pes bude rásť príliš rýchlo v pomere k vývinu kostry, ktorá, doslova, neunesie jeho hmotnosť.

V zásade platí, že psy malých a stredných plemien, ktoré budú mať v dospelosti max. 25 kg, by mali v 4 mesiacoch dosiahnuť cca 50 % z hmotnosti dospelého jedincaveľké plemená s hmotnosťou nad 25 kg (v dospelosti) najskôr v 5 mesiacoch. Na intenzitu rastu musia dávať pozor najmä majitelia obrích plemien.

Najčastejšie otázky – FAQ

V závere nášho článku o dospievaní, období vzdoru a puberte psov sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí a dôležitých informácií, ktoré vám toto obdobie, dúfame, aspoň o niečo uľahčia. Pozrieme sa na to, či má plemenná príslušnosť vplyv na priebeh puberty, kedy je vhodný čas na kastráciu a či sa ňou niečo zmení.

Áno aj nie. To, ako veľmi zlé a divoké bude obdobie vzdoru, totiž do veľkej miery závisí od povahy daného jedinca. No a tá, okrem iného, závisí od genetiky. Napr. taká puberta staforda či iného zástupcu teriérov, ktoré majú vyšší prach bolesti a sú prirodzene temperamentnejšie, bude s najväčšou pravdepodobnosťou o niečo „zaujímavejšia“ ako puberta labradora, pudla či novofunlandského psa.

V minulosti prevládalo presvedčenie, že sučka by mala mať pred kastráciou aspoň 1 ruju. Dnes sa už čoraz častejšie kastruje pred ňou. Keďže ide o veľmi kontroverznú tému (medzi chovateľmi), poradíme vám len to, aby ste sa o vhodnej dobe zákroku poradili s veterinárnym lekárom. To isté platí aj u psov. Napr. ak necháte psa samca vykastrovať pred dosiahnutím pohlavnej dospelosti, je možné, že jeho stavba tela nebude porovnateľná s nekastrovanými jedincami (hovoríme napr. o osvalení).

Ak nemáte psa s preukazom pôvodu alebo neplánujete zakladať registrovaný chov, počas puberty budete pravdepodobne neraz zvažovať kastráciu. Kastrácia nepochybne psa upokojí, keďže má priamy súvis s hormónmi. Na druhej strane nečakajte zázraky. Obdobím vzdoru si prejde každý pes, kastrovaný aj nekastrovaný.


Komentáre
sangala Adam 10.Dec.2023

dobry den vazena pani moj pes nieje primytiv ale on je primati

Odpovedať

Iveta 28.Dec.2023

Dobrý večer. Zvažujem kúpu psíka. Nemám s tým veľa skúseností, nakoľko som zatiaľ mala len fenky. Je pravda, že psík po kastrácii nebude pri cikani zdvíhať nohu a značkovat v byte veci ?

Odpovedať

redakcia Animals.sk 03.Jan.2024

Dobrý deň,
to, či bude psík dvíhať nohu alebo cikať v "podrepe" závisí od jeho preferencií, kastrácia by to nemala ovplyvniť.

Ďalšie články z kategórie Starostlivosť

Vaše hodnotenie:
(90.8%)