Kastrácia psa

Kastrovanie psa a fenky. Kedy kastrovať a koľko stojí kastrácia u veterinára?

Majitelia psích miláčikov sa pre kastráciu rozhodujú z rôznych dôvodov. Tento krok je dôležité veľmi dobre zvážiť a poradiť sa s veterinárom. Kastrácia psa či sučky sú nezvratné. Realizované sú za účelom zamedzenia ďalšieho rozmnožovania daného jedinca. Dôležité je pred týmto rozhodnutím vedieť, aké výhody alebo riziká so sebou kastrovanie prináša. Ako sa správa pes po kastrácii? Prináša tento zákrok zmeny povahy v správaní psa? Ako dlho sa pes po kastrácii zotavuje, aké sú riziká takéhoto zákroku a mnoho iného sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Publikované: 09.01.2023
Aktualizované: 03.02.2023
Obsah článku:

Mnoho psičkárov si kladie počas rozhodovania viacero otázok. Či nejde o vážny zásah do organizmu, či kastrovanie nespôsobí ďalšie problémy v neskoršom vývoji, nezmení povahu psíka alebo či neovplyvní jeho vzťah k ľuďom. Predovšetkým v prípade sučiek sa majitelia obávajú komplikácií, ktoré z tohto chirurgického zákroku vyplývajú. Rovnako ako existujú argumenty proti, existuje obrovské množstvo benefitov, prečo je kastrácia či sterilizácia psa v mnohých prípadoch správne riešenie.

Čo je to kastrácia psa?

Tento odborný pojem označuje chirurgické odstránenie rozmnožovacích orgánov u daného psieho plemena. Operačný zákrok je možné realizovať u samca i samičky. Stretnúť sa môžete aj s pojmom sterilizácia psa. Tento termín sa častejšie využíva v spojení so sučkami, no v praxi je pri oboch plemenách zaužívaný skôr pojem kastrácia. Pod sterilizáciou môžeme taktiež rozumieť len dočasnú formu chemickej antikoncepcie. Kastráciou sa daný psí jedinec uvádza do stavu pohlavného pokoja, čím je zaručená permanentná antikoncepcia počas zvyšku jeho života.

Priebeh kastrácie

Operáciu vykonáva veterinár, pričom pred zákrokom je potrebné, aby psík absolvoval nutné vyšetrenia pre diagnostiku zdravotného stavu. U psíka ide o úplné odstránenie semenníkov, čím sa zabráni tvorbe spermií. Kastrácia fenky predstavuje odstránenie vnútorných orgánov, a to samotných vaječníkov alebo častejšie vaječníkov spolu s maternicou.

Pred samotným zákrokom je dôležité, aby bol pes aspoň 10 – 12 hodín nalačno len s prísunom tekutín. Operácia prebieha v celkovej anestézii. Psík je uspaný za pomoci infúzie alebo injekcie do žily. Psíkovi sa na operačnom stole oholia semenníky, vydezinfikuje miesto rezu a za pomoci skalpela sa nareže miešok. Semenníky sa vyberú a miešok následne zašije.

U fenky je postup podobný, no s tým rozdielom, že sa oholí bruško, vydezinfikuje miesto rezu a urobí sa rana. Vyberú sa vaječníky, vajcovody i maternica a brušná stena sa zašije. V závislosti od použitého materiálu stehy vyberie veterinár alebo odpadnú samy. To, koľko trvá kastrácia psa, je individuálne a záleží na veku, hmotnosti a zdravotnom stave, no zvyčajne všetky úkony prebehnú do 1 až 2 hodín. V prípade niektorých veterinárov je možné u sučiek (menších psíkov) operovať aj laparoskopicky, čoho následkom je len minimálna rezná rana.

Kastrovanie psa u veterinára

Vhodný vek, kedy kastrovať psa alebo fenku

U psa je najvhodnejšie sa pre tento zákrok rozhodnúť krátko po období dosiahnutia pohlavnej zrelosti. Puberta u psa – samca vrcholí približne okolo 8. až 12. mesiaca. Toto rozmedzie sa môže v závislosti od plemien líšiť. Veľké plemená prichádzajú do fázy puberty neskôr, a preto sú pohlavne dospelé v neskoršom veku. Všeobecne sa odporúča psa kastrovať vo veku 1 až 1,5 roka (12 – 18 mesiacov).

Kastrovanie fenky psa je možné aj v neskoršom veku (ideálne však do 3. roku života), no je vhodnejšie sa pre tento zákrok rozhodnúť skôr. Samice sú pohlavne zrelé okolo 6. až 7. mesiaca. Väčšie a obrie plemená neskôr (18. až 24. mesiac). Kastráciu feny odporúčajú veterinári vykonávať pred prvým háraním, čo môže byť okolo 5. až 7. mesiaca života. Vhodný je taktiež vek medzi prvým a druhým háraním. Chirurgické odobratie vaječníkov a maternice má pre sučku aj preventívny charakter. Výrazne sa eliminuje riziko vzniku cýst či nádorových ochorení mliečnej žľazy. S vyšším vekom tento zákrok z toho pohľadu stráca význam.

Kastrácia feny po pôrode je možná. No je potrebné dopriať psíkovi dostatok času na regeneráciu vzhľadom na vyčerpaný organizmus. K takémuto chirurgickému zákroku je vhodné pristúpiť až po odstavení šteniatok.

Kastrácia psa u veterinára

Kastrácia psa – orchiektómia

Chirurgický zákrok veterinára má u psa za následok úplné odstránenie semenníkov. Po operácii ostáva psíkovi rana na miešku so stehmi v rozsahu 2 až 5 cm. Odborne sa tento zákrok u psa samca nazýva orchiektómia a má nezvratný charakter. U psa sa následkom operácie eliminuje tvorba ejakulátu – spermií. Ďalšie rozmnožovanie nie je možné. Rekonvalescencia psa po kastrácii je relatívne rýchla. Zákrok je pre psíka bezbolestný, kastrácia totiž prebieha v celkovej anestézii.

Následkom operácie je taktiež zníženie potreby pohlavného života (párenia), vďaka utlmeniu pohlavných pudov. Pes tak nie je natoľko dráždený pachmi a feromónmi, ktoré uvoľňujú hárajúce sa feny. Týmto krokom sa výrazne znižuje riziko ochorenia prostaty (benígna hyperplázia, neoplázia), tvorby cýst, ochorenia semenníkov (zápal, zväčšenie) či vzniku perianálnej prietrže.

Výhody kastrácie psa

V prípade psa má kastrácia vplyv na jeho správanie, no taktiež na jeho životosprávu a zdravotnú kondíciu. Predovšetkým s pribúdajúcimi rokmi sú u psa minimalizované často sa vyskytujúce chronické ochorenia pohlavného ústrojenstva.

 • Pes nemá potrebu neustále utekať a hľadať príležitosti na pohlavnú aktivitu s hárajúcimi sa sučkami.
 • Zabraňuje nežiaducemu oplodneniu sučiek v prípade neželaného párenia a následných dôsledkov v zmysle nakrytia cudzej sučky.
 • Upokojenie sa následkom nižšej hladiny libida, čo má vplyv na zníženie agresivity voči cudzím psom. Taktiež sa znižuje prehnaná potreba značkovania teritória.
 • Predovšetkým v mladšom veku pes nemá potrebu pohlavných prejavov voči ľuďom či predmetom.
 • Kastrácia psa znižuje riziko tvorby nádorov, zväčšovania prostaty či ochorenia semenníkov.

Kastrácia fenky – ovariohysterektómia

U sučiek psa má tento zákrok invazívnejší charakter, čo znamená, že oproti psom samcom je rozsah operácie väčší. Rovnako tak je potrebná celková anestézia. Počas kastrácie fenky sú jej odstránené vnútorné orgány, vaječníky i maternica. Fenke ostáva rana so stehmi s rozmermi 5 až 12 cm podľa veľkosti plemena. Niektoré veterinárne kliniky dokážu tieto operácie realizovať aj laparoskopicky. Menší zákrok predstavuje ovariektómia, čo je len odstránenie vaječníkov. Výsledok operácie je rovnaký. Po operácii sa fena nehára, nie je pohlavne aktívna a nie je taká atraktívna pre samcov. V priebehu života netrpí žiadnymi falošnými graviditami. Háranie u feny, resp. pohlavný cyklus neprebieha. Zákrok má nevratný charakter a ide o trvalú formu antikoncepcie.

Kastrovanie sučky je ideálne predovšetkým v prípade, ak majiteľ neplánuje chov šteniatok. V takom prípade vykonať kastráciu odporúča väčšina veterinárov. K zákroku by malo dôjsť ešte pred prvým háraním, teda pred dosiahnutím pohlavnej zrelosti, prípadne medzi prvým a druhým cyklom. Dôvodom skorej kastrácie psa – samičky je, že sa minimalizuje riziko tvorby nádorov v mliečnej žľaze až o 90 %. S vyšším vekom sa percento znižuje. Vo vyššom veku sa u sučiek bez kastrácie až v 50 % prípadov objavujú komplikácie s maternicou, vaječníkmi a vajcovodmi.

Ani náhodou neplatí, že fenka by mala podstúpiť kastráciu až po prvom vrhu šteniatok. Dlhodobé skúsenosti ukazujú, že rozdiel v prípade výskytu nádorov na vaječníkoch alebo zápalov maternice medzi sučkami, ktoré rodili raz či viackrát, nie je preukázateľný. Pôrod tak v prípade ochorenia týchto orgánov nemá na zdravie psa žiadny vplyv. Naopak, u kastrovaných sučiek je vzhľadom na odstránenie týchto orgánov riziko podobných ochorení nulové.

Kastrovaný pes a sučka

Výhody kastrácie feny

V odsekoch vyššie sme uviedli niektoré z benefitov kastrácie sučky psa. Majitelia, ktorí neplánujú chov šteniatok by mali túto možnosť reálne zvážiť vzhľadom na fakt, že kastráciou môžu zabezpečiť fenke komfortnejší a dlhší život. V priemere môže kastrácia predĺžiť život zvieraťa o 3 až 5 rokov. Oproti samcom sa u feniek správanie a povaha takmer vôbec nemenia.

 • Sučka nie je „sexuálnym cieľom“ pre ostatných psov, ktorých by za iných okolností pohlavne priťahovala.
 • Nehrozí neželená gravidita vzhľadom na trvalú antikoncepciu.
 • Kastrácia má preventívny účel z dôvodu vzniku chronických ochorení – zápal maternice, cysty mliečnej žľazy, nádory či cysty na vaječníkoch...
 • Nehrozí vznik falošnej gravidity počas hárania, keď sa fena z dôvodu hormonálnych výkyvov správa ako gravidná.
 • Nižšie riziko vzniku hormonálnej cukrovky II. typu v neskoršom veku.

Starostlivosť o psa po zákroku

Po vykonaní zákroku ostáva psík pár hodín na pozorovaní u veterinára. Často si však psa môžete vziať domov ešte v deň operácie. V prípade sučky zvyčajne na druhý deň. Dôležité je myslieť na to, že psík je po celkovej anestézii. Je teda normálne, že je dezorientovaný, prípadne pôsobí lenivo a ubolene. Limitovaný je aj jeho pohyb.

Dôležité je kontrolovať, či prijíma dostatok tekutín a či na jeho sliznici nepozorujeme stopy krvi (pre prípad vnútorného krvácania). Ideálne je, ak je pes v pokoji vo svojom pelechu. Ranu je potrebné kontrolovať.

Ako dlho sa zotavuje pes po kastrácii? Rekonvalescencia po kastrácii psa je individuálna, no zvyčajne je v rozsahu 14 až 21 dní. Intenzívny pohyb nie je vhodný, preto psa venčite len na vôdzke alebo pustite von len pod dozorom. Mali by ste zabrániť skákaniu či prudkým pohybom.

Po kastrácii je vhodné upraviť takisto dávkovanie krmiva. Ak psovi nechutí jesť, skúste krmivo zmeniť. Existujú dokonca špeciálne krmivá pre vykastrovaných psov. Z dlhodobého hľadiska je tiež vhodné upraviť objem príjmu živín u psa, keďže po kastrácii majú niektoré plemená vyššiu tendenciu k vzniku obezity.

Starostlivosť o psa po kastrácii

Vedľajšie účinky a riziká spojené s kastráciou

Ak je reč o rizikách či negatívach, ktoré so sebou tento zákrok prináša, je potrebné brať do úvahy, že každý zásah do organizmu môže mať na konkrétneho jedinca iný vplyv. Sú psíkovia či konkrétne plemená, ktoré kastráciu znášajú horšie ako iné. Vo všeobecnosti je však kastrácia veľmi nekomplikovaný chirurgický zákrok, ktorého pozitíva rádovo prevyšujú negatívne dôsledky či riziká.

 • Vyššie riziko vzniku obezity.
 • Inkontinencia u psa – únik moču predovšetkým u sučiek väčších plemien v neskoršom veku.
 • Zvýšené riziko tvorby močových kameňov.
 • U dlhosrstých plemien sa môžu objaviť zmeny v štruktúre srsti.
 • Zmena povahy psa po kastrácii. Napríklad rapídny pokles aktivity, nižší/vyšší apetít do jedla alebo zvýšenie/zníženie miery agresivity. Po zákroku trvá približne 3 až 6 mesiacov, kým sa hladina hormónov ustáli. To, ako sa správa pes po kastrácii, však nemá vplyv na jeho výcvik alebo učenlivosť. Jasným dôkazom sú kastrované slepecké alebo policajné psy.
 • Riziko úmrtia vplyvom celkovej anestézie. Na základe celosvetových štatistík je úmrtnosť psa po anestézii len 0,1 %.

Kastrácia psa a agresivita

Medzi ľuďmi často panujú rôzne mýty a teórie o kastrácii, ktoré nie sú založené na pravde alebo vychádzajú z jednej individuálnej skúsenosti. Nemožno ich generalizovať. Viacerí majitelia psov považujú kastráciu ako riešenie hlavne v prípade, ak je ich pes agresívny. Kastrovanie však má úplne inú úlohu a účelom nie je meniť povahové charakteristiky psa, hoci nepriamo môže na agresivitu a všeobecne jeho chovanie pôsobiť.

To, že kastrácia môže ovplyvniť správanie psa, je preukázané, no v žiadnom prípade nemožno dokázať, v akej miere a už vôbec nie v súvislosti s podnecovaním psa k agresivite. Častejším efektom je práve utlmenie agresívneho správania. Zároveň vieme, že na psa vplýva obrovské množstvo ďalších podnetov. Viaceré zmeny v správaní možno pozorovať len po určitú dobu, keďže sa po kastrovaní hladina hormónov normalizuje.

Kastrácia psa a agresivita

Kastrácia psa – skúsenosti

Na základe skúseností majiteľov s kastráciou prevažujú pozitívne názory. Pri študovaní si viacerých príspevkov vo fórach a diskusiách však môžete natrafiť na rôzne pohľady majiteľov psov na kastrovanie. Viacerí majitelia uvádzajú, že kastrácia správanie ich psa nijako nezmenila.

V drvivej väčšine prípadov pozitívne vnímajú hlavne absenciu zdravotných komplikácií v spojitosti s ochoreniami pohlavných orgánov. V prípade niektorých názorov došlo k spomínanému efektu – pes je po zákroku výrazne pokojnejší, nemá tendenciu utekať či prehnane štekať, no zároveň je predmetom diskusie aj opak, a to zvýšená agresivita. To však môže byť vedľajším príznakom tesne po vykonaní zákroku, keď sa hormóny v organizme stabilizujú (3 až 6 mesiacov). Po operácii je pes slabší, cíti sa ohrozenejší a nervozitu prejavuje vrčaním alebo štekaním. Stále platí, že vplyv tohto zákroku na povahu psa je veľmi individuálny.

Koľko stojí kastrácia psa – ceny sú rôzne

Ceny kastrácií sú naprieč regiónmi, mestami či kvalifikáciami veterinárnych kliník veľmi rôzne. Ak zákrok v prípade vášho psa zvažujete, ideálne je informovať sa priamo u veterinára. Cenu v cenníku ovplyvňuje viacero faktorov, ako vek, pohlavie či váha. U psov – samcov je zákrok vždy lacnejší vzhľadom na to, že oproti fenkám je menej komplikovaný.

Za kastráciu psa zaplatíte v priemere od 80 do 200 eur, za fenku sa môže cena vyšplhať až na 300 eur (podľa veku a hmotnosti). Ak teda za kastráciu jazvečíka zaplatíte 100 eur, no za kastrovanie rotvajlera 150 eur, zohľadniť musíte veľkosť plemena a komplikovanosť zákroku. Mali by ste tiež brať na vedomie, že celkovú anestéziu lepšie znášajú mladší jedinci. Čím neskôr k takémuto zákroku príde, tým je vyššie riziko komplikácií.

Kastrácia psa – cena

Ako funguje chemická kastrácia?

Jednou z možnosti je takisto chemická kastrácia, čo je vlastne obdoba ľudskej hormonálnej antikoncepcie. Ide o metódu len termínovanej antikoncepcie a jej účinok je časovo obmedzený na dobu, počas ktorej je samcovi/sučke antikoncepcia podávaná. Paradoxne je tento typ kastrácie využívaný pri kastrovaní samcov. Spôsoby aplikácie môžu byť rôzne.

Spravidla ide hormonálne antikoncepčné injekcie, ktoré spôsobujú utlmenie potreby pohlavných aktivít. Druhou možnosťou je vpravenie špeciálneho implantátu (čip), ktorý sa implantuje pod kožu a uvoľňuje hormóny spôsobujúce blokovanie funkčnosti pohlavných orgánov, teda spôsobujú dočasnú neplodnosť. Účinnosť hormónov nastupuje približne po 6-8 týždňoch po aplikovaní.

Chemická kastrácia v podobe antikoncepcie nemá žiadny vplyv na znižovanie rizík spojených s ochoreniami pohlavného ústrojenstva, ktoré uvádzame vyššie v prípade klasickej chirurgickej kastrácie. Prísun hormónov môže na každého psa pôsobiť individuálne a po vysadení sa musí organizmus opätovne vyrovnať so zmenami v metabolizme. Viacerí veterinári tento spôsob kastrácie odporúčajú len ako dočasné riešenie, napríklad chemická kastrácia starého psa, ktorý je stále pohlavne aktívny a operácia už nie je úplne vhodným riešením. Cena jednej dávky stojí približne od 65 do 120 eur (závisí od typu antikoncepcie) a účinnosť je 6 až 12 mesiacov.

Najčastejšie otázky – FAQ

Plánujete kastráciu vášho domáceho miláčika alebo túto možnosť zvažujete? Potrebovali by ste ďalšie informácie o kastrovaní? Máte otázky alebo vlastné skúsenosti s kastrovaním psa či fenky? Budeme radi, ak sa spýtate alebo zapojíte do diskusie a prispejete vaším názorom.

Zmeny povahy psa či fenky po kastrácii sú veľmi individuálne a nemožno ich generalizovať alebo spájať výhradne s týmto zákrokom. Vychádzajúc zo skúseností majiteľov psov sa možno stretnúť v niektorých prípadoch s vyššou či nižšou mierou agresivity alebo so zmenou v oblasti aktivity. Pes môže byť lenivejší a pôsobiť občas príliš flegmaticky. Často však ide o dočasné zmeny, ktoré sa dejú v priebehu stabilizácie hladiny hormónov v tele samca. Tento proces trvá 3 až 6 mesiacov, kým je hladina hormónov stabilizovaná. U feniek psa po kastrácii sú zmeny povahy či v správaní pozorované len minimálne. Stále však platí, že vo väčšine prípadov benefity kastrácie psov a sučiek prevažujú nad negatívami.

Úlohou majiteľa potom, čo prebehne tento operačný zákrok, je psíka pozorovať. Dôležité je sledovať, ako sa správa. Je potrebné brať do úvahy fakt, že psík je po celkovej anestézii a 2 – 3 dni po zákroku môže byť dezorientovaný a pôsobiť utlmene. Potrebné je, aby prijímal dostatok tekutín a taktiež stravu. Dopriať treba psíkovi i fenke pokoj, obmedziť akčný pohyb, aby nedošlo k zvracaniu alebo otvoreniu zašitej rany. Čo sa týka dĺžky zotavenia, u feniek je to približne 14 až 21 dní, u psíkov samcov približne 10 až 14 dní.

Kastrácia u psa – samca je menej komplikovaný chirurgický zákrok a spolu s uspatím netrvá dlhšie ako 30 až 60 minút. U fenky ide o invazívnejší zákrok väčšieho rozsahu, no doba operácie zvyčajne nepresiahne 60 až 120 minút. Závisí takisto od individuálnych parametrov, vek, hmotnosť a zdravotný stav psíka – sučky.

Pri psovi samcovi je ideálny vek na kastráciu v období pohlavnej zrelosti, čo je okolo 8. až 12. mesiaca života. Platí, že kastrovať psa je vhodné najneskôr vo veku 1 až 1,5 roka. U sučky je ideálne taktiež obdobie pohlavnej dospelosti. Ak neplánujete sučku nakrývať (rozmnožovať) a chcete ju mať len pre radosť, správne je rozhodnúť sa dať kastrovať sučku pred prvým háraním, teda okolo veku 6. až 7. mesiaca. Vhodné je aj obdobie medzi prvým a druhým háraním.


Komentáre
Mirka999 18.Jan.2023

Najviac sa všetci boja toho, že bude pes agresívny. S tým správaním psa po kastrácii je to asi individuálne takže ťažko povedať. Chce to nejakú dobu, kým sa po tom zákroku pes dostane do normálu, aj vy píšete, že zhruba pol roka trvá, aby sa hormóny stabilizovali. Možno aj dlhšie niekedy. My sme mali kastrovaného psa z útulku a neskôr aj sterilizovanú fenu z útulku. V oboch prípadoch sa mi zdalo, že nič výrazné som nepozorovala, ale neviem ako dlho boli po zákroku. Aj naša sučka border kólie ktorú máme teraz z chovu je sterilizovaná. Spravili sme tak keď mala asi rok - rok a pol, čo už je možno trocha neskôr. Čítala som všeličo možné o narastajúcej agresivite, že pes sa neznesie s inými psami, že neznesie cudzích ľudí ale nič také sa nedeje. Úprimne ale reči o tom, že bude psychický mrzák ma vystrašili, ale prešla som si tým procesom je tomu už 2 roky a spravila by som to znova. Veterinár nás vopred upozornil, že po kastrácii je dôležité, aby sa pes normálne socializoval. Aj sme tak robili, chodili k nám návštevy aj iné psy a nikdy nebol problém, a to ani pár týždňov od zákroku. Je stále aktívna, bláznivá a pýta si pozornosť. Také tie veci ako inkontinencia alebo priberanie, nič z toho zatiaľ nebadáme. Možno neskôr, ale to prichádza s vekom psa asi prirodzene.

Odpovedať

Viktor 18.Jan.2023

Mirka agresivita u psa po kastrácii je rovnako pravdepodobná ako to že bude pes strachopud. Sú na to aj výskumy...dokonca vraj, čím skôr dáte zviera kastrovať, tým môže byť pes agresívnejší. Ale hej je to individuálne. Napríklad my žijeme v byte a nevidím dôvod, prečo by som svojich psov kastroval. A je jedno či je to fena alebo pes. Za mňa to nemá žiadny zmysel, keď má človek psov pod kontrolou medzi stenami a na prechádzke ich má tiež pod dohľadom. Tie hlúpe argumenty, že je pes bláznivý a dám ho kastrovať a bude kľudný. Blbina úplná. Pokojne to môže mať opačný efekt. Alebo sa nezmení vôbec nič. Poznám aj ľudí, čo majú psov a malo to na nich vedľajší účinok, je to zásah do organizmu. Ale možno ste mali šťastie, že váš pes sa s tým vysporiadal dobre.

Ďalšie články z kategórie Zdravie

Vaše hodnotenie:
(90%)