Besnota

Besnota u psa – príznaky, prejavy a liečba. Funguje povinné očkovanie proti besnote?

Besnota kedysi vo svete patrila medzi prudko rozšírené vírusové ochorenia. Predstavovala nebezpečenstvo pre rôzne druhy cicavcov, vrátane psov i ľudí. Dnes je vďaka účinnej vakcinácii besnota relatívne zriedkavo vyskytujúcim sa ochorením. Častejšie sa už vyskytuje len u divých zvierat. Dodnes však ide v prípade nákazy o smrteľné ochorenie, ktorého charakter je nebezpečný pre psy i človeka. Ojedinele sa prípad besnoty u psích jedincov objaví aj na našom území. Besnota u psa môže mať rôzne príznaky podľa typu ochorenia a fázy, v ktorej sa aktuálne nachádza. Čo je besnota za ochorenie? Ako sa prenáša besnota? Je očkovanie proti besnote účinné?

Publikované: 15.06.2023
Aktualizované: 08.01.2024
Obsah článku:

Tak ako iné ochorenia u psov, aj besnota má svoje typické symptómy, charakteristiky a priebeh. Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa vyskytuje naprieč kontinentami a krajinami. Napríklad v Afrike a Ázii sú hlavnými prenášačmi besnoty stále túlavé psy. Dôvodom je nedostatočná vakcinačná ochrana. V Európe je toto ochorenie najviac prenášané líškami, v Severnej Amerike sú potenciálnymi prenášačmi okrem líšky aj skunky, kojoty, netopiere alebo medvedíky čistotné. U psa predstavuje nákaza besnotou neliečiteľný stav. To, ako sa prejavuje besnota u psa, však nemusí byť vždy identické. Existuje totiž viacero foriem besnoty.

Besnota – charakteristika ochorenia

Všeobecne patrí besnota k najnebezpečnejším vírusovým ochoreniam, ktoré postihuje cicavce – teplokrvné živočíchy. Primárne sa besnota spája so psami, avšak pôvodcami a prenášačmi je predovšetkým divá zver – líšky, skunky, medvedíky čistotné, kojoty, netopiere a iné. To, že je besnota infekčné ochorenie (nebezpečné aj pre človeka) preukázal v roku 1804 Georg G. Zinke experimentálnou nákazou zdravého psa slinami nakazeného psa.

Ochorenie je prenosné zo zvieraťa na človeka. Vírus má typické príznaky, ktoré sú charakteristické pre konkrétnu formu besnoty. Existuje totiž známa zúrivá forma besnoty a tichá forma besnoty. Vírus besnoty infikuje centrálny nervový systém, v dôsledku čoho dochádza k zmenám správania u psa a prejavujú sa typické symptómy. Po nákaze sa postupne cez nervovú sústavu dostáva vírus besnoty do mozgu jedinca, kde sa ďalej rozmnožuje aj do slinných žliaz. Vírus v slinách zotrváva len určitý čas, vtedy je jedinec infekčný. Po vypuknutí nákazy a priebehu ochorenia je besnota u psa smrteľná. Najvyššie riziko na Slovensku predstavuje riziko nákazy u poľovníckych psov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť prísť do kontaktu s nakazenou divou zverou.

Besnota – charakteristika ochorenia

Ako sa prenáša besnota?

Besnota sa prenáša prostredníctvom slín – uhryznutím zdravého jedinca nakazeným jedincom. Prenos je možný aj v prípade, ak sa infikované sliny dostanú do otvorenej rany (napr. pri olizovaní). V rane po krátku dobu vírus zotrvá, kým sa rozmnoží a začne šíriť, a ďalej množiť. Platí, že čím bližšie k mozgu došlo k infekcii, tým je inkubačná doba kratšia. Dochádza tak k rýchlejšiemu šíreniu nákazy a výskytu príznakov. Taktiež závisí od množstva infekčných látok, ktoré sa do rany dostali pri infikovaní. Pes býva infekčný už 3 – 5 dní od nákazy. Inkubačná doba, v ktorej sa začnú objavovať u psa príznaky besnoty, sa spravidla pohybuje na úrovni 10 dní až 4 týždňov. Časté sú prípady, pri ktorých sa klinické príznaky začnú objavovať až po 4 či 12 mesiacoch. Inkubačná doba tak môže byť variabilná.

Besnota u psa – príznaky a priebeh

Klinické príznaky besnoty a jej prejavy možno rozdeliť podľa dvoch foriem tohto ochorenia, pričom každá forma má svoje fázy. Existuje zúrivá forma besnoty alebo tichá (nemá) forma besnoty. Predstava o zúrivom a agresívnom psovi počas besnoty tak neraz môže byť nie úplne správna.

Diagnostika sa najčastejšie vykonáva testom – odberom krvi (v prípade, že bol pes proti besnote očkovaný). Tým sa zistí hladina protilátok v tele. Ak je prítomnosť protilátok nedostatočná, jediným riešením je eutanázia. Veterinár je zároveň povinný informovať príslušné orgány. Existujú aj testy zo slín, ktoré však nie sú príliš preferované. Špeciálny test na besnotu sa realizuje vyšetrením mozgového tkaniva mŕtveho zvieraťa, ktorým sa preukáže, či sa nachádza nákaza priamo v tkanivách jedinca. Diagnostikou sa musia vylúčiť iné ochorenia, ktoré by sa mohli prejavovať podobnými príznakmi.

Besnota u psa – príznaky

Zúrivá forma besnoty

Rozdeľuje sa na tri fázy. V prvej fázeprodromálnej dochádza k zmenám správania. Pes sa správa apaticky, depresívne, neprejavuje žiadny záujem o majiteľa a jeho príkazy. Prestáva poznávať aj známych ľudí, skrýva sa. Naopak, pes, ktorý bol doteraz nepriateľský, môže byť zrazu dôverčivejší než inokedy. V druhej fáze – excitačnej sa pri zúrivej forme besnoty stáva pes podráždeným, agresívnym a prehnane reaguje na bežné stimuly, ako svetlo, dotyk či krik. Postupne pes môže začať napadať iné zvieratá alebo ľudí. Jedným z prejavov je aj požieranie nejedlých predmetov.

Posledná, tretia fáza je paralytická. V tomto štádiu sa začína objavovať čoraz viac kývajúca chôdza a postupne dochádza k zhoršeniu hybnosti a úplnej paralýze v dôsledku poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Pes neovláda svoj pohyb ani močový mechúr. Zvyšuje sa produkcia slín, pes dychčí a nedokáže prehĺtať. Pes následne zomiera – zadusí sa alebo dôjde k zlyhaniu orgánov.

Tichá forma besnoty

Ako sa prejavuje besnota v tichej forme? Má prejavmi zhodné prvé a posledné štádium so zúrivou formou, pričom excitačná fáza nie je natoľko výrazná alebo úplne absentuje. Práve v poslednej paralytickej fáze dochádza tiež k výraznej tvorbe slín, čo vedie k vzniku peny okolo úst. V poslednom štádiu sa u psov objavujú problémy s dýchaním a prehĺtaním. Dochádza k poklesu čeľuste, nervový systém nefunguje a pes neovláda svoje pohyby, je paralyzovaný, ťažko prehĺta a môže dochádzať k deformáciám tváre. Aj táto forma besnoty končí smrťou zvieraťa. Uvádza sa, že práve nemá – tichá forma besnoty sa u psov celosvetovo vyskytuje častejšie ako zúrivá – agresívna.

Tichá forma besnoty

Očkovanie proti besnote a liečba

Na Slovensku je vakcinácia psa proti besnote povinná zo zákona. Samotná vakcinácia psov proti besnote predstavuje jedinú overenú formu ochrany psov pred nákazou týmto ochorením. Ide zároveň o preventívne opatrenie, ktoré síce nepredstavuje 100-percentnú ochranu, no vo významnej miere znižuje riziko nákazy a šírenia besnoty. Prvé očkovanie proti besnote by mal podstúpiť každý pes od vo veku 12 týždňov. Zo zákona musí byť očkovaný proti besnote každý pes starší ako 6 mesiacov. Preočkovanie prebieha raz ročne, prípadne veterinár určí očkovaciu schému podľa použitej vakcinačnej látky.

Cena očkovania psa proti besnote sa u veterinárov pohybuje na úrovni 15 až 30 eur. Moderné vakcíny proti besnote sú vysoko efektívne, čoho dôkazom je aj rapídne zníženie výskytu besnoty v regiónoch, kde sú psy očkované. Pre psa s besnotou neexistuje žiadna účinná liečba a ak sa potvrdí výskyt besnoty, zviera je potrebné usmrtiť (eutanázovať).

Najčastejšie otázky – FAQ

Besnota je vírusové ochorenie, ktorá aj vďaka účinnému očkovaniu psov v našom regióne takmer úplne vymizlo a ročne sa objavujú len jednotky prípadov. Besnota u psa však predstavuje fatálne následky a neexistuje žiadna účinná liečba. Čo je to besnota? Aké má besnota prejavy? Zaberá očkovanie psa proti besnote? Všetko dôležité nájdete v našom článku. Ak máte skúsenosť s besnotou u psov, dajte nám vedieť v komentároch. Budeme radi za vaše názory či odporúčania.

Klinické príznaky besnoty možno rozdeliť do troch štádií. Prvá prodromálna fáza je typická zmenou správania u psa. Najčastejšie sa pes stáva plachým, skrýva sa pred ľuďmi, nereaguje na povely, je apatický, nepokojný a nervózny. Naopak, niektoré nedôverčivé psy sa stávajú prehnane prítulnými. V excitačnej fáze sa začínajú prejavovať záchvaty agresivity, zviera útočí na iné zvieratá alebo ľudí. Typické je požieranie rôznych nejedlých predmetov. V tretej paralytickej fáze dochádza k ochrnutiu, zhoršeniu hybnosti končatín, problémom s prehĺtaním či dýchaním. Pes neovláda svoj pohyb, nie je schopný dýchať až napokon zomiera.

Besnota sa prenáša uhryznutím alebo slinami. Besnotu prenáša nakazený cicavec. Rizikom je tiež, ak sa sliny nakazeného zvieraťa dostanú do otvorenej rany. Inkubačná doba u psov po nákaze je približne 10 dní až 31 dní. V niektorých prípadoch však k prejavom príznakov dochádza rádovo až po mesiacoch od nákazy. Záleží od množstva infekčných látok, ktoré sa do organizmu dostali a tiež rozsahu infekcie. Čím bližšie k mozgu došlo k infikovaniu, tým je priebeh ochorenia rýchlejší.

Očkovanie psa proti besnote je na Slovensku zo zákona povinné. Prvé očkovanie proti besnote by mal pes podstúpiť od 12. týždňa veku. Následne k preočkovaniu, podľa schémy daného vakcinačného preparátu, dochádza každé 1 až 3 roky. Každá vakcinácia je zaznamenaná do očkovacieho preukazu daného zvieraťa.

Áno, besnota je vírusové ochorenie, ktoré napadá nervový systém cicavcov a je prenosná aj zo zvieraťa na človeka. Na človeka sa prenáša taktiež slinami, napr. pri uhryznutí nakazeným zvieraťom. Zatiaľ čo u zvieraťa je v každom prípade prognózovaná smrť, u človeka je pri včasnej diagnostike možná terapia. Ak je infekcia včas odhalená, pacient dostáva sériu vakcín proti besnote, aby si telo vytvorilo účinné protilátky. Tí, ktorí proti besnote neboli očkovaní, dostávajú v injekčnej podobe imunoglobulín a až následne sa pristúpi k postexpozičnej terapii vakcínami proti besnote. Týmto sa preruší postup ochorenia. Tento postup platí aj v prípade, ak bol človek uhryznutý divokým zvieraťom a nie je možné zistiť jeho prípadnú infikovanosť.


Ďalšie články z kategórie Zdravie

Vaše hodnotenie:
(91.8%)