Očkovanie psa

Očkovanie psa proti besnote a kliešťom. Ako často očkovať, prvé očkovanie šteniatka a očkovací plán

Úlohou zodpovedného majiteľa je starať sa o zdravie svojho psa a chrániť ho pred ochoreniami, ako psinka, psí parvovírus, leptospiróza, lymská borelióza, besnota a mnohé ďalšie. Za týmto účelom sa v praxi realizuje očkovanie psov, čo je jeden z najefektívnejších spôsobov prevencie pred rôznymi vírusovými a infekčnými ochoreniami. Princíp je rovnaký ako u ľudí. Z hľadiska zdravia vášho psíka je dobré vedieť, ktoré povinné očkovanie psov treba absolvovať, ako často psa očkovať a taktiež kedy začať s očkovaním šteniat. V našom článku sa o vakcinácii psa dočítate všetko podstatné.

Publikované: 06.04.2023
Aktualizované: 12.12.2023
Obsah článku:

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že štvornohým miláčikom môže život skomplikovať množstvo závažných ochorení, ktoré sú v ríši zvierat bežné. Ide buď o tradičné infekčné ochorenia, alebo novovzniknuté vírusy. Ak sa pes niektorým z ochorení nakazí, dôsledkom môže byť dokonca jeho úmrtie alebo výrazné zhoršenie kvality života. Imunita psov teda potrebuje podporu. Rovnako ako ľudí vakcinácie chránia už celé generácie pred nebezpečnými nákazami, očkovanie u psov má rovnaký význam.

Prečo je očkovanie psa dôležité?

Hoci už roky sa v spojitosti s témou očkovania psov (i ľudí) objavujú rôzne negatívne názory, vychádzajú skôr z trendu pochybovačnosti o všetkom, čo predstavuje istý druh konvencie a direktívy. Povinné očkovanie však v humánnej medicíne predstavuje už generáciami overený spôsob ochrany organizmu pred vážnymi až smrteľnými ochoreniami. U psov by vakcinácia mala byť povinnosťou a vychádzať by mala z iniciatívy každého majiteľa. Pamätajte, že nezaočkovaný pes je rizikom pre svoje okolie, no predovšetkým je ohrozená kvalita jeho života. Otázka ohľadom očkovania psa by nemala začínať „prečo a či psa očkovať“, ale skôr „kedy a proti čomu“ ho zaočkovať.

Aplikovanie očkovacej látky do tela zvieraťa má jediný účel. Pomôcť u psa k vzniku účinnej imunitnej odpovede voči nebezpečným patogénom. Konkrétna očkovacia látka môže využívať odlišné mechanizmy budovania imunity voči konkrétnemu vírusu – patogénu. Najčastejšie sa do tela dostávajú živé vírusy alebo len ich časti, pričom telo si v kontakte s nimi vytvára účinné protilátky.

Veterinári využívajú len schválené očkovacie látky, ktoré sa im v praxi osvedčili, preto sa netreba obávať, ak jeden veterinár odporučí inú očkovaciu látku ako druhý. Všetky náležitosti týkajúce sa očkovania psov, typov vakcín a ich účinkov zastrešuje inštitúcia WSAVA – World Small Animal Veterinary Association – Svetová asociácia veterinárnych lekárov a malých zvierat.

Prečo je očkovanie psa dôležité

Prvé očkovanie šteniatka

V procese vytvárania imunity (imunizácia) u psa je dôležité začať ešte v šteňacom veku. Prvé očkovanie šteniatko môže podstúpiť už v 5. týždni. V praxi sa však odporúča prvú dávku očkovania (primovakcinácia) aplikovať vo veku 6 až 7 týždňov. V tomto veku sa totiž začína vytrácať základná materská imunita, ktorú šteniatko malo obsiahnutú v organizme.

Prvá dávka obsahuje primárne vakcínu proti psinke a parvovírusu alebo je priamo podávaná kombinovaná vakcína, ktorá obsahuje okrem účinných látok psinky a parvovírusu aj látky proti hepatitíde, laryngotracheitíde (kotercový kašeľ) a parainfluenze. V 9. až 10. týždni je šteniatko prvýkrát revakcinované proti rovnakým chorobám a dostáva navyše očkovanie proti leptospiróze. V prípade, že v prvej vakcinačnej dávke neboli okrem psinky a parvovírusu zvyšné očkovacie látky, aplikujú sa v tomto veku. Druhá revakcinácia, resp. tretia dávka očkovania sa podáva vo veku 12 až 16 týždňov. Ide o kombinovanú vakcínu, ktorá obsahuje všetky účinné látky podané v predchádzajúcich vakcínach.

Očkovanie šteniatka

Očkovací plán – ako často očkovať psa

Na našom území sa veterinári pri očkovaní riadia zaužívanou očkovacou schémou, resp. očkovacím plánom. S očkovaním sa začína v prvom roku života psa (6. až 7. týždeň). Od prvej očkovacej dávky sa v tomto procese základného očkovania (obdobie imunizácie) vždy ponecháva rozostup tri týždne, aby bola posledná revakcinácia vykonaná vo veku 14 až 16 týždňov. Pri dodržaní očkovacieho plánu je zaručená vysoká miera imunity zvieraťa.

Dávka

Vek psa

Typ ochorenia – vakcinácie

 1.

6. až 7. týždeň

psinka (D), parvovírus (P) alebo v kombinácii infekčná hepatitída a kotercový kašeľ (H), parainfluenza (Pi)

 2.

9. až 10. týždeň

psinka, parvovírus (D), infekčná hepatitída a kotercový kašeľ (H), parainfluenza (Pi) + leptospiróza (L)

 3.

12. až 14. týždeň

psinka, parvovírus (D), infekčná hepatitída a kotercový kašeľ (H), parainfluenza (Pi), leptospiróza (L)

 4.

najskôr 12. až 16. týždeň

Besnota (R – povinné očkovanie)

Ročne

dospelý pes

psinka, parvovírus (D), infekčná hepatitída a kotercový kašeľ (H), parainfluenza (Pi), leptospiróza (L) besnota (R – podľa typu vakcíny)

Pri opakovanej vakcíne proti besnote je dôležité riadiť sa inštrukciami veterinára na základe trvania účinkov konkrétnej očkovacej látky. Pri zvyšných ochoreniach by mal platiť interval jedného roka. Existujú tiež ďalšie dobrovoľné očkovania, ktoré môže váš pes podstúpiť.

Povinné očkovanie psa proti besnote

Na Slovensku je očkovanie psa proti besnote jediné povinné a ustanovené platnou legislatívou. Zvyšné očkovania, ako aj základné v prvom roku života zvieraťa, sú len na dobrovoľnej báze. A ako často očkovať psa proti besnote?

Prvé očkovanie proti besnote by mal pes podstúpiť najskôr v 12. – 16. týždni. Od prvého očkovania proti besnote by mal uplynúť najviac jeden rok. Následne prebehne vakcinovanie už dospelého psa. Potom, na základe informácií uvedených na príbalovom letáku očkovacej látky, je potrebné očkovať psa proti besnote v intervale 1 až 3 rokov. Pri účinnejších látkach tak nie je nutné každoročné očkovanie psa proti besnote. Veterinár v očkovacom preukaze jasne uvedie, kedy je revakcinácia potrebná.

Očkovanie psa proti besnote

Očkovanie psa – proti čomu psa očkovať?

Psa môžete okrem povinnej a základnej vakcinácie očkovať aj proti iným ochoreniam. Svetová asociácia veterinárnych lekárov a malých zvierat rozdeľuje tieto vakcinácie do kategórie core a non-core. Ide teda o odporúčané – základné očkovanie (core) a následne o voliteľné vakcíny (non-core). O očkovaní ďalšími očkovacími látkami sa poraďte so samotným veterinárom. V rámci očkovacieho plánu je totiž dôležité dodržiavať určité intervaly, aby nedošlo k zdravotným komplikáciám či problémom s účinnosťou.

Core – odporúčaná vakcinácia

  • Psinka – vírus psinky sa na našom území vyskytoval ešte začiatkom 90. rokov 20. storočia. Vďaka vakcinácii takmer úplne vymizol a dnes ide o raritne sa vyskytujúce ochorenie. Psinka spôsobuje závažné gastroenterologické ťažkosti, problémy s trávením alebo respiračné ochorenia, kašeľ, vylučovanie nosného a očného sekrétu. Často je jeho nákaza smrteľná.
  • Leptospiróza – je ochorenie spôsobené baktériou Leptospira interrogans. Prenáša sa napríklad hlodavcami alebo sekrétmi, výkalmi či močom. Napadá oslabené organizmy, pričom spôsobuje zlyhávanie vnútorných orgánov. Jeho nástup je postupný, často je prítomná horúčka, kŕče vo svaloch, bolesti brucha či zvracanie. Závažná infekcia a neskorá diagnostika môžu spôsobiť úmrtie zvieraťa.
  • Parvoviróza – najčastejšie napadá malé šteňatá, ale môže aj dospelé psy. Psí parvovírus je veľmi životaschopný a odolný. Vakcinácia je preto veľmi dôležitou prevenciou. Spôsobuje akútne hnačky u psa s prímesou krvi, zvracaním alebo apatickosťou. Dochádza k rapídnemu poklesu živín v organizme a oslabeniu imunity, čo môže viesť až k uhynutiu. Ide o odporúčanú vakcináciu.
  • Infekčná hepatitída – vďaka vakcinácii dnes takmer neznáme ochorenie. Spôsobuje zápaly v organizme a zvýšenie telesnej teploty. Napadá obličky a pečeň. Vzhľadom na jeho akútny a často fatálny priebeh odporúča WSAVA toto očkovanie pre všetkých psov bez výnimky.

Non-core – voliteľná vakcinácia

  • Parainfluenza – hoci patrí do kategórie non-core voliteľných vakcín, väčšina vakcín dostupných na Slovensku tieto účinné látky obsahuje. Ide o ochorenie, ktoré spôsobuje vznik respiračných ochorení, napríklad aj psincového kašľa a postihuje dýchacie cesty a pľúca.
  • Lymská borelióza – ochorenie prenosné kliešťami spôsobuje baktéria Borelia Burgodorferi. U psa môže ochorenie prebiehať bezpríznakovo, no taktiež sa môžu u psa objaviť zápaly, horúčka, zvýšená únava alebo neurologické kŕče a paralýza. Ochorenie môže byť smrteľné. Očkovanie proti kliešťom sa odporúča len zvieratám so zvýšeným rizikom nákazy.
  • Tetanus – prenáša sa najčastejšie výkalmi hospodárskych zvierat. Riziko predstavujú otvorené rany, cez ktoré baktéria Clostridium tetani môže napadnúť organizmus a produkuje nebezpečný toxín.
  • Babesióza – prenáša sa taktiež uhryznutím kliešťa. Ochorenie je relatívne agresívne, pretože útočí na červené krvinky jedinca. Hovorí sa mu tiež psia malária. Babesióza je často sprievodným ochorením lymskej boreliózy. Prejavuje sa nechutenstvom, dýchavičnosťou alebo zvýšenou únavou.
  • Laryngotracheitída (kotercový kašeľ) – samotné očkovanie patrí síce k non-core vakcínam, no vzhľadom na vysokú infekčnosť psincového kašľa je toto očkovanie veľmi odporúčané a často je obsiahnuté už v samotnej primovakcinácii.
  • Herpesviróza – herpesvírusové ochorenie spôsobuje potraty či pôrod mŕtvych plodov u gravidných sučiek. Vakcináciu je vhodné načasovať počas hárania alebo zhruba týždeň po oplodnení sučky.

Proti čomu psa očkovať?

Najčastejšie otázky – FAQ

Je pre vás téma očkovania psov zaujímavá alebo kontroverzná? Máte skúsenosti s očkovaním vašich domácich miláčikov? Budeme radi, ak sa pod článkom zapojíte do diskusie a prispejete vaším názorom. V prípade, že máte otázky týkajúce sa vakcinácie psov, povinného očkovania či iných poznatkov týkajúcich sa očkovania psov, radi na vaše otázky odpovieme.

Niektoré očkovacie látky môžu u psa vyvolať reakcie na očkovanie. Najčastejšie ide o príznaky, ktoré súvisia s ochorením, proti ktorému sa pes očkuje. Objaviť sa môže opuch v mieste vpichu, svrbenie, letargia a apatickosť, kašeľ, hnačka, zvracanie alebo mierne zvýšená teplota. Dôležité je uviesť, že ide len o krátkodobé účinky, ktoré úplne ustúpia.

Cena za základné očkovanie (primavakcinácia) sa pohybuje približne okolo 20 až 35 eur, revakcinácia stojí následne okolo 20 eur. Kombinované vakcíny stoje približne od 25 do 40 eur. Samostatné očkovanie psa proti besnote stojí cca 15 až 30 eur. Cena sa odvíja aj od konkrétnej vakcíny, ktorú veterinár používa.

Na Slovensku je jediným povinným očkovaním očkovanie proti besnote. Interval očkovania je 1 až 3 roky. Zvyšné očkovania sú nepovinné a ide len o rozhodnutie majiteľa.

Po prvýkrát môže pes podstúpiť očkovanie proti besnote najskôr vo veku 12 až 16 týždňov. Následne je potrebné vykonať očkovanie o jeden rok. Potom záleží od aplikovanie konkrétnej vakcíny, zvyčajne ide o interval 1 až 3 roky. Riadiť sa treba informáciami, ktoré udáva výrobca vakcíny.


Ďalšie články z kategórie Zdravie

Vaše hodnotenie:
(91.4%)