Čo s mŕtvym psom

Čo s mŕtvym psom – postup pri úhyne psa

Vzťah verného psíka a jeho milujúceho majiteľa je niečo unikátne. Bohužiaľ, štvornohí spoločníci nemajú to šťastie dožívať sa takého vysokého veku ako my ľudia a ich skorší odchod je preto často nevyhnutný. Či už je to staroba, choroba alebo úraz, najťažší čas prichádza vtedy, keď sa s vaším milovaným spoločníkom musíte navždy rozlúčiť. Úmrtie psa je veľmi náročným a emočným okamihom, ktorý bude pretrvávať aj dlho potom, čo už štekot vášho psíka nebudete počuť. Myslieť by ste však mali aj na to, čo s mŕtvym psom, resp. ako naložiť s jeho pozostatkami. Postup pri úhyne psa má svoje zásady, hoci mnoho majiteľov túto situáciu rieši svojpomocne. Je možné pochovanie psa na záhrade? Ako hlboko vykopať hrob pre psa? Ako funguje kafiléria pre psov?

Publikované: 24.05.2023
Aktualizované: 24.05.2023
Obsah článku:

„Zomrel mi pes,“ čo robiť ďalej? Ľudia často nemajú vedomosť o tom, aké sú možnosti a svojím spôsobom aj povinnosti, ktoré sa postupu pri úhyne psa týkajú. Je dôležité vedieť, že pochovanie psa na pozemku za domom nie je jedinou možnosťou. Na druhej strane, vzhľadom na limitované možnosti majiteľov psov, ktoré v našom regióne sú, ide o veľmi jednoduché a časté riešenie. Aj v tomto prípade však je potrebné dodržať určité zásady. Ak máte vo vašom regióne možnosť, zvážiť môžete kafilériu alebo kremáciu psa. Prípadne môžete kontaktovať zvieracie – psie cintoríny. Dobrú radu alebo poskytnúť pomoc vám môže aj váš veterinár.

Zviera nie je vec – smrť psa a legislatíva

Realita je taká, že platné predpisy poznajú len jeden spôsob na to, čo s mŕtvym psom môžete po jeho smrti robiť a ako s jeho pozostatkami nakladať. Všetky uhynuté spoločenské zvieratá by mali byť zlikvidované v kafilérii – asanačnom zariadení. Cena kafilérie pre psov sa pohybuje okolo sumy 50 – 70 eur a viac. Ak neviete o kontakte na žiadnu kafilériu vo vašom okolí, kontaktovať môžete veterinára, ktorý vám poradí a prípadne zabezpečí odvoz mŕtveho psa. Nie každý veterinár takúto službu poskytuje a záleží aj od možností daného regiónu. Asanačnú službu a odvoz uhynutého zvieraťa vám môže sprostredkovať aj samospráva obce alebo mesta.

Dnes, našťastie, existuje viacero možností riadnej a legálnej likvidácie alebo uchovania pozostatkov zvieraťa. Dostupných je niekoľko cintorínov pre psov či krematórií a takisto predpisy neporušujete, ak psa pochováte na pozemku, ktorý vám patrí. Dodržať by ste mali určité náležitosti, ktoré súvisia s pochovávaním psa svojpomocne. Tieto ustanovenia ustanovuje osobitná vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Smrť psa a legislatíva

Úmrtie psa s čipom

Od 1. septembra 2019 vznikla majiteľom psov zákonná povinnosť ich čipovania. Pes je teda súčasťou databázy – registra. Po uhynutí je potrebné psa z databázy vyradiť. Kde nahlásiť úmrtie psa? Tento úkon vykoná váš veterinár. Po správnosti je potrebné, aby ste mali doklad o tom, že telo uhynutého zvieraťa bolo riadne zlikvidované. Takéto potvrdenie zvyčajne vystavujú len kafilérie. Dnes majú majitelia možnosť získať takéto potvrdenie aj v krematóriách pre zvieratá alebo od správcov zvieracích cintorínov, kde môžu byť zvieratá riadne a zákonne pochované.

Kafiléria pre psov

Napriek tomu, že ide o zákonom predpísanú a schválenú možnosť likvidácie uhynutých domácich a spoločenských zvierat, viacero majiteľov túto možnosť nepreferuje. Prečo kafiléria pre psov nie je u majiteľov obľúbená? Hlavným dôvodom je podľa majiteľov nedôstojnosť. Kafilérky si totiž mnohí pletú s krematóriom. V kafilérii sú však všetky uhynuté zvieratá likvidované hromadne. S vaším mŕtvym domácim miláčikom sú spracovávané aj iné mŕtve psy, mačky, zvieratá z poľnohospodárstva alebo ZOO. Navyše nejde o spaľovanie v pravom slova zmysle, ako sa mnohí domnievajú. Uhynuté zvieratá sú spracovávané za pomoci tepelnej tlakovej sterilizácie. Týmto spôsobom sa zo zvierat vyrába mäsokostná múčka a živočíšny tuk. Tieto produkty putujú na ďalšie spracovanie a vo svojej podstate sú tak pozostatky zvierat biologicky spracované a ďalej využité.

Kafilériu môžete kontaktovať priamo alebo môžete o pomoc požiadať veterinára. Asanačnné služby alebo kafilérie dokonca v niektorých prípadoch umožňujú zabezpečiť aj odvoz mŕtveho psa. Takýto výjazd sa pohybuje okolo 50 eur. V iných prípadoch je nutné zviera do kafilérie priniesť. Obrátiť sa môžete i na správu obce alebo mesta. Niektoré mestá alebo obce túto službu realizujú v spolupráci s kafilériou v danej lokalite.

Psí náhrobok

Krematórium pre psov

Krematóriá pre zvieratá sú na Slovensku veľmi málo rozšírené a aj preto táto možnosť nie je majiteľmi psov tak často využívaná. Problémom je regionálna dostupnosť zvieracích krematórií, pretože v niektorých lokalitách táto služba jednoducho chýba. V prípade krematórií dochádza k spaľovaniu pozostatkov psíka pri teplote viac ako 800 °C. Doba spaľovania – kremácie zvieraťa trvá odlišne dlho podľa veľkosti. Aj pri malých plemenách však prebieha minimálne 1 hodinu. U väčších jedincov pokojne 4 až 8 hodín. Cena spopolnenia psa sa líši v závislosti od daného kremačného zariadenia a zvyčajne sa cena určuje na základe hmotnosti zvieraťa. Za kremáciu psa tak zaplatíte od 50 eur (do 1 kg) až do 300 eur (nad 50 kg).

Znakom dôstojnosti je, že v krematóriu je zviera vždy spaľované samostatne. Samotný popol je ešte pomletý na prach a vložený do urny podľa výberu. Aj v tomto segmente existujú rôzne veľkosti, farby, tvary urien, urny pre psov s fotkami či nápismi. Najznámejšie fungujúce krematóriá pre psov nájdete napríklad v obciach alebo mestách:

 • Zálesie
 • Jabloňové
 • Kráľova nad Váhom
 • Banská Bystrica
 • Senica
 • Žilina
 • Košice
 • Poprad
 • Horná Potôň (mobilná kremácia)

Krematórium pre psov

Zoznam cintorínov pre psov

Pochovanie na zvieracom cintoríne je bežné predovšetkým v regiónoch a lokalitách, kde sú zvieracie cintoríny oficiálne prevádzkované správcom. Podobne ako v prípade zvieracích krematórií aj zvieracích cintorínov je na Slovensku pomerne málo. Reč je totiž o oficiálnych zvieracích cintorínoch a nie nelegálnych pohrebiskách, kde majitelia svojich zosnulých miláčikov pochovávajú. Pochovávanie na verejných miestach, sídliskách, v lesoch či na lúkach je nelegálne a dotyčnej osobe hrozí vysoká pokuta od 400 až do 1 000 eur.

Pochovanie psa na zvieracom cintoríne prebieha po dohode so správcom cintorína. Niektoré cintoríny zabezpečia odvoz uhynutého zvieratka a jeho pochovanie bez alebo za prítomnosti majiteľa. Výnimkou dnes nie sú špeciálne truhly pre psov, náhrobné kamene, výzdoba alebo doplnkový tovar. Ceny za prenájom pohrebného miesta a starostlivosť oň sa líšia v závislosti od konkrétneho cintorína, kde bude vaše zvieratko pochované. Rozhoduje tiež rozloha hrobového miesta. Tu sú niektoré známe a oficiálne zvieracie cintoríny:

 • Cintorín pre zvieratá Borievka (Bratislava, Dúbravka)
 • Šútovce (okres Prievidza)
 • Lučenec
 • Košická Belá – odbočka na Jahodnú (okres Košice)
 • Rakovec nad Ondavou (okres Michalovce)

Cintorín pre psov

Pochovanie psa na záhrade

Svojpomocné uctenie si pamiatky a pochovanie vášho domáceho miláčika je v praxi najčastejšie. Predovšetkým, ak máte tú možnosť pochovať zviera na vlastnom pozemku. Aj tu je potrebné myslieť na niekoľko zásad a pravidiel, ktoré treba rešpektovať. Zároveň, opätovne zdôrazňujeme, že pochovávanie spoločenských zvierat na lúkachpoliach, v parkochlesoch alebo na iných verejných miestach je nelegálne a hrozí vám pokuta.

Pochovanie psa na pozemku, ktorý vám patrí je možné, no potrebné je dodržať ustanovenia stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR. V prvom rade musí byť pozemok zabezpečený pred vniknutím iných osôb alebo zvierat. Musí byť riadne oplotený. Miesto, kde budete kopať jamu, musí byť minimálne 500 metrov od zdroja vody, aspoň 5 metrov od stavaných objektov (stavieb) a minimálne 2 metre od hranice susedného pozemku.

Samotná jama musí mať hĺbku minimálne 1 – 1,5 metra. Zviera musí byť ošetrené dezinfekčným prostriedkom a zabalené v rozložiteľnom obale, ideálne plátenné vrece alebo textilná plachta. V jame nesmie byť prítomná spodná voda. Je na vás, či miesto hrobu označíte.

Pochovanie psa na záhrade

Najčastejšie otázky – FAQ

Museli ste sa vyrovnať s odchodom vášho domáceho miláčika? Ako ste riešili pochovanie psa? Využili ste kafilériu pre psov? Máte skúsenosť s kremáciou zvieraťa alebo jeho pochovávaním na zvieracom cintoríne? Ak poznáte ďalšie oficiálne psie cintoríny alebo zvieracie krematóriá, napíšte nám a radi ich pridáme do zoznamu. Budeme veľmi radi, ak sa o vašu skúsenosť podelíte aj s ďalšími čitateľmi, ktorým môžete v tejto citlivej téme veľmi pomôcť. Stačí, ak sa zapojíte do diskusie pod článkom a pridáte komentár.

S pozostatkami uhynutého psa by ste mali nakladať v rámci platných predpisov. Legislatíva ukladá za povinnosť zlikvidovať zviera v kafilérii. Dnes existujú aj ďalšie zákonné možnosti. Využiť môžete zvieracie krematóriá, oficiálne cintoríny pre psov a pochovať môžete psa aj na záhrade. Dodržať však musíte určité zásady, ktoré ustanovuje osobitná vyhláška ministerstva pôdohospodárstva.

Psa by ste mali pochovať do jamy, ktorej hĺbka je aspoň 1 – 1,5 metra. V jame sa nesmie objaviť spodná voda. Pochovať by ste mali zviera minimálne 500 metrov od zdroja vody, 5 metrov od stavieb a 2 metre od pozemku suseda. Pozemok zároveň musí byť riadne oplotený a zabezpečený pred vniknutím ľudí alebo iných zvierat.

Po správnosti by ste mali úmrtie psa s čipom nahlásiť vášmu veterinárovi. Predložiť by ste mu mali potvrdenie o tom, že pozostatky psa boli zlikvidované – uchované v zmysle platných predpisov. Pes bude následne vyradený z databázy.


Komentáre
Daniela Uvacikova 25.Jul.2023

Kde nahlasit nelegalne pichovaneho psa,porusenie od vzdialenosti suseda,a zdroja vody Špacince

Odpovedať

redakcia Animals.sk 26.Jul.2023

Dobrý deň, nahlásiť to môžete na správu mesta/obce, pod ktorú katastrálne územie patrí.

Nikola 11.Oct.2023

Dobrý deň,

v ktorej konkrétnej spomínanej osobitnej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR sa nachádzajú podmienky pochovanie psa svojpomocne? O aké číslo vyhlášky sa jedná? Prípadne aj aké číslo § ?

Ďakujem.

Odpovedať

redakcia Animals.sk 11.Oct.2023

Dobrý deň, sl./p. Nikola,
ide konkrétne o vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., ktorá pojednáva o "odstraňovaní mŕtvych spoločenských zvierat", vrátane iných ustanovení vzťahujúcich sa na mŕtve (uhynuté) spoločenské či hospodárske zvieratá. Konkrétne ide o odsek § 2 (vymedzenie pojmov) a detailnejšie odseky § 3 a § 4.

Peter Ranostaj 25.Jan.2024

Aký je presný postup pri ukyne psíka? Mam volať veterinár ovi?

Odpovedať

Ďalšie články z kategórie Psy

Vaše hodnotenie:
(88.6%)