Ruja u psa

Háranie feny a Ruja u psa. Koľko trvá prvé háranie?

Rovnako ako v ľudskom svete aj v tom zvieracom majú psie fenky (samice) komplikovanejší reprodukčný cyklus. Ide o zoopsychologické, ako aj neuroendokrinné procesy, ktoré majú svoje zákonitosti. A to veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho rozmnožovania. Majiteľom psov však hárajúca fena často dokáže pridať vrásky na tvári a je dobré vedieť, čo toto obdobie v živote sučky psa znamená a aké zmeny so sebou prináša. Čo sa deje v organizme v čase hárania u feny? Je ruja u psa samca taktiež možná? Koľko trvá háranie psa a kedy má sučka plodné dni? Toto a ešte viac sa dočítate v našom texte.

Publikované: 10.01.2023
Aktualizované: 14.03.2024
Obsah článku:

Ak vašu sučku nespoznávate a máte pocit, že máte doma úplne iného psa, je dosť pravdepodobné, že sa práve dostavilo obdobie hárania. Tento proces sa odohráva v tele každej zdravej psej samičky až do konca života a ide o prirodzený pohlavný cyklus po dosiahnutí sexuálnej dospelosti. Háranie feny je opakujúci sa cyklus, ktorý má svoje prírodné zákonitosti a fázy, ktoré so sebou prinášajú určité špecifiká.

Háranie u feny a fázy ruje

Proces hárania u psa predstavuje pohlavný cyklus, ktorý je v prípade zdravej psej fenky úplne prirodzeným a nevyhnutným pre správne fungovanie pohlavných orgánov určených na reprodukciu. Cyklus prebieha u väčšiny sučiek dvakrát do roka (každých 6 mesiacov). Pri väčších plemenách jedenkrát do roka.

Fenky staršie ako 7 až 8 rokov môžu mať frekvenciu hárania menej pravidelnú a môže sa stať, že sa cyklus objaví len raz ročne. Prečo je vlastne háranie u feny také dôležité? Práve tento cyklus predstavuje v živote fenky jediné obdobie, kedy sú k psovi – samcovi vnímavé a majú motiváciu k sexuálnemu aktu a rozmnožovaniu. Ako ruja u psa prebieha?

  1. Proestrus – ide o prvú fázu hárania u feny. Dĺžka trvania tejto fázy je pomerne individuálna a závisí nielen od plemena, ale aj od veku, stravy a iných vedľajších faktorov, zvyčajne však proestrus trvá 9 až 16 dní. Odchýlky sú však veľmi prirodzené a časté. Toto obdobie sa prejavuje miernym alebo väčším opuchom vulvy. U niektorých sučiek je pozorovateľné viac, u iných zasa menej. Sprievodným znakom je krvavý výtok sýtočervenej farby. Spravidla býva počas prvých 3 až 4 dní veľmi mierny. Vyššia frekvencia krvácania nastupuje približne v polovici prvého týždňa. Nie je to však pravidlom. Niektoré fenky zanechávajú veľké krvavé škvrny, iné majú výtok miernejší.
  2. Estrus – do druhého štádia prechádza fenka veľmi plynule, preto je pre majiteľa niekedy veľmi náročné určiť, v akej fáze cyklu sa pes práve nachádza. Estrus trvá približne 9 dní. Počas tejto fázy hárací cyklus vrcholí. V tomto období je fenka plodná a po úspešnom párení je gravidita vysoko pravdepodobná. Sučka v tomto období nemá tendenciu sa páreniu vyhýbať a sama je sexuálne motivovaná a aktívna (nesadá si, neblokuje samca chvostom, je voči psom menej agresívna a vyhľadáva ich spoločnosť). Estrus je možné rozlíšiť na základe zmeny výtoku z vulvy. Výtok je vodnatejší a ružovejší (obsahuje menej krvi). Vulva môže ostať rovnako opuchnutá, ale je mäkšia, aby bolo vniknutie samca čo najjednoduchšie. Po skončení tejto fázy sa končí aj hlavný cyklus hárania a prichádzajú dve „post“ fázy.
  3. Metestrus (Diestrus) – označuje sa ako luteálna fáza, opuch vulvy ustupuje a výtok postupne mizne. Navonok už sučka nie je tak náruživá a samcov opätovne neprijíma, klesá i sexuálna motivácia. Fenka už nie je plodná. Ak bola sučka oplodnená v predošlej fáze, táto časť cyklu trvá až do pôrodu šteniatok. V tomto štádiu reprodukčného cyklu sa môže inak fenka nachádzať 60 až 90 dní. V organizme sa počas tohto časového horizontu stimuluje tvorba hormónu progesterónu (pohlavný hormón), ktorý zasa zvyšuje napríklad tvorbu prolaktínu v tele feny. Ten môže spôsobovať stimul v podobe vzniku laktácie a následneho vzniku falošnej gravidity (pseudogravidita). Môžu sa objaviť znaky, že fena je lenivejšia a úzkostnejšia a hľadá si miesto na zahniezdenie v štádiu prípravy na tehotenstvo. Či už skutočné alebo falošné. S trvaním tejto fázy sa hladina hormónov stabilizuje a progesterón klesá.
  4. Anestrus – ide o pokojovú fázu, ktorá ja v rámci reprodukčného cyklu najdlhšia a trvá 100 až 150 dní do obdobia, kým háranie u feny nezačne znova.

Háranie u feny

Koľko trvá háranie feny?

Cyklus hárania u feny prebieha u väčšiny plemien dvakrát ročne. Celý cyklus má štyri fázy (uvádzané vyššie) a dĺžka trvania je približne 14 až 21 dní. No pokojne môže byť aj dlhšie, napríklad v trvaní jedného mesiaca. U starších feniek sa naopak pokojne môže stať, že hárací cyklus je menej pravidelný a namiesto dvakrát do roka prichádza len raz. Úvaha o tom, že fenka je už stará a dostáva sa do prechodu (podobne ako ženy v určitom veku) však nie je správna. Fenky psa niečo ako prechod či menopauzu nepoznajú a hárací cyklus prebieha do konca života.

Kedy má fenka plodné dni?

V tomto prípade je nutné všímať si určité znaky počas háracieho cyklu. Ruja u feny sa delí na určité fázy. Hlavnú fázu z hľadiska rozmnožovania predstavuje 2. fáza (Estrus). Táto fáza prichádza zhruba 9 dní (odchýlka 3 až 7 dní) od začatia cyklu. Možné je pozorovať, že výtok z vagíny už nie je taký krvavý a hustý, ale skôr vodnatý. Počas tohto obdobia samička ovuluje, čo je najvhodnejšie obdobie na párenie a sučka sama vyhľadáva spoločnosť iných psov. Ak sa počas ovulácie udeje pohlavný styk, je najvyššia pravdepodobnosť vzniku gravidity.

Háranie feny

Háranie feny a jej správanie

Vyššie sme uviedli jednotlivé fázy háracieho cyklu, ktoré sú dôležité aj pre následnú charakteristiku správania sa feny a povahových čŕt. Často sa totiž stretnete so všeobecnými príznakmi správania, keď je pes v ruji. Faktom však je, že každá fáza má svoje charakteristické znaky a tým pádom je i správanie psa odlišné. Od začiatku po koniec hárania sa nálady fenky menia a sú ovplyvnené nárazovou produkciou a zmenou hladiny hormónov v organizme.

Proestrus fáza je charakteristická miernymi alebo naopak veľmi výraznými zmenami v správaní sučky. Niekedy je prítulnejšia, inokedy nervóznejšia a menej priateľská. Sučka je odmietavá aj voči ostatným psom a reaguje odmietavo až agresívne. Samcom bráni v styku sadaním si alebo ohýbaním chvosta dole medzi nohy. Prirodzená je i zmena chuti do jedla, fenka prestane jesť na pár dní úplne alebo sa stravuje len veľmi striedmo.

V druhej fáze háracieho cyklu (Estrus) je fenka veľmi sexuálne aktívna až koketná. Samcov provokuje otáčaním zadku a chvost zdvíha vysoko, čím dáva najavo, že má záujem o akt párenia. Celkovo je sučka submisívna, čo dáva najavo práve postojom i správaním. Na druhej strane vo vrcholnej fáze ju môžu sexuálne pudy ovládnuť, je hyperaktívna a hľadá príležitosti a spôsoby, ako si nájsť partnera. Typické je aj častejšie močenie, značkovanie, čo je takisto spôsob, akým dáva psom najavo, že má záujem o pohlavný akt. Vhodné je fenu venčiť výhradne na vôdzke. Má totiž tendenciu utekať a túlať sa.

V prípade gravidity psa sa u fenky môže objavovať nepokoj alebo úzkosť a snaha o vytvorenie si útočiska pre pôrod šteniatok. A to aj v prípade, že ide o pseudograviditu. Správanie sa v ďalších fázach už nie je ničím výrazne charakteristické. Oproti druhej fáze už fenka stráca opäť záujem o samcov (sexuálna ignorácia partnera) a ich pokusy o zbližovanie neguje. Opätovne sa stáva odmietavejšou a využíva znova prostriedky, ktorými bráni sexuálnemu aktu.

Ruja/háranie psa

Prvé háranie feny a jeho špecifiká

Feny majú svoj prvý cyklus hárania v období končiacej puberty. Toto obdobie znamená, že sučka je sexuálne zrelá a schopná reprodukcie (párenia). Zvyčajne sa tak deje okolo 6. až 7. mesiaca života. U väčších či obrích plemien môže dôjsť k háraniu neskôr, pokojne aj okolo 18. až 24. mesiaca života.

Prvé háranie u psov v puberte môže mať odlišný priebeh. Často sa stane, že majiteľ si obdobie ruje nemusí všimnúť. Môže ísť o, ľudovo povedané, tiché háranie, pri ktorom sa môžu prejavovať zmeny správania u sučky, no žiadne vizuálne príznaky sa nemusia dostaviť. Prípadne nemá ruja štandardný priebeh. Prvá fáza môže trvať veľmi krátko a objaví sa len mierny výtok, druhá sa zasa dostaví s dlhším odstupom niekoľkých dní či týždňov. Ide o vplyv hormonálnych zmien, ktoré sa v tele zvieraťa dejú.

Pozor, ak sa ruja u fenky nedostaví, môže ísť o vážnu zdravotnú komplikáciu a je vhodné navštíviť veterinára. Najčastejšie môže byť nedostavenie sa hárania spôsobené nesprávnou funkčnosťou vaječníkov, zvýšenou funkciou štítnej žľazy, ochorením obličiek alebo zápalom v tele. Rovnako treba konzultovať s veterinárom prípad, ak trvá krvavý výtok viac ako tri týždne alebo, naopak, prvé dve fázy trvajú menej ako 10 dní.

Puberta u psa

Obdobie puberty u psa má svoje špecifiká u každého plemena. Šteniatka sa dostávajú do fázy puberty v rôznom období. Menšie plemená vstupujú do puberty zhruba okolo 5. – 6. mesiaca života, väčšie okolo 12. až 15. mesiaca. Puberta je súčasťou dospievania psa a končí sa v okamihu, keď dosiahne stav pohlavnej dospelosti, teda vtedy, keď je schopný reprodukcie.

V tomto období sú „psí tínedžeri“ náročnejší, dožadujú sa pozornosti, sú hravejší, sebavedomejší, vzdorovitejší, preto je dôležité, aby ste psíkovi určili hranice a zároveň mu poskytli seba ako vodcovský vzor. V puberte u psa dochádza k hormonálnym zmenám, ktoré predchádzajú dosiahnutiu sexuálnej zrelosti.

Puberta u psa

Ruja u psa samca?

Možno niektorých majiteľov psov táto informácia prekvapí, no ak sa hovorí o ruji psa, vždy sa hovorí o sučke. V živote psej sučky ide o reprodukčný cyklus, počas ktorého je schopná byť samica oplodnená a je vnímavá voči páreniu sa so samcami. Háranie u feny má viacero fáz, ktoré charakterizujeme vyššie.

Ruja u psov samcov (ľud. honcovanie psa) však nie je nijakým spôsobom definovaná a pes je schopný sa páriť, ak mu to funkčnosť pohlavných orgánov dovoľuje, počas celého života od dosiahnutia pohlavnej zrelosti, čo je od veku 8 až 12 mesiacov. U menších plemien dochádza k pohlavnej dospelosti aj skôr (od 6 mesiacov).

Háranie u feny však vo veľkej miere môže ovplyvniť správanie psa. Psy zachytia pach (feromóny) hárajúcej feny a v tom okamihu môže byť pes bláznivý, nepočúva príkazy a je veľmi nesústredený. Práve v období, keď sa v okoli nachádza hárajúca sučka alebo ich je viac, pes má tendenciu utekať z domu a túlať sa za účelom párenia. Ak sa chcete vyhnúť neželanému nakrytiu cudzej feny, je potrebné psa dobre strážiť. Ak nie je vaším plánom psíka rozmnožovať, riešením je taktiež kastrácia.

Sexuálna frustrácia u psa

Pes samec, ktorý postráda sexuálneho partnera, môže tento stav dávať najavo tzv. sexuálnou frustráciou. Zvýšené libido má na svedomí, že pes „v ruji“ kompenzuje svoje sexuálne napätie rôznymi spôsobmi. Napríklad koitus realizuje na ľuďoch alebo s okolitými predmetmi – ľudská noha, ruka, vankúš, deka, psie hračky, pohovka, kreslo, koberec a iné. Toto pudové správanie je obdobou masturbácie. Je však dobré dávať pozor, aby si pes samec nespôsobil týmto konaním zranenie (porezanie, zaseknutie...).

Háracie nohavičky pre psa počas ruje

Háranie sučky je sprevádzané výtokom z vagíny. Predovšetkým pre majiteľov, ktorí majú psíka v byte či dome a nechcú mať na podlahe či koberci krvavé stopy, je vhodné, ak si obstarajú práve háracie nohavičky. Vo svojej podstate ide o plienky pre psa, ktoré sa starajú o zachytávanie a absorbovanie výtoku z vulvy.

Nohavičky na háranie môžu do istej miery zabrániť aj nežiaducemu otehotneniu pri pokuse psov o párenie, no ani náhodou nie sú garanciou toho, že sučka nebude oplodnená. Sučku je potrebné v tomto období predovšetkým strážiť, pretože dotieravosť potenciálnych sexuálnych partnerov nemá hraníc. K páreniu ju teda pripustite len v tom prípade, ak máte záujem o šteniatka.

Háracie nohavičky pre psa

Chemická sterilizácia psa – tabletky, injekcie, sprej či krmivo

Chemická kastrácia alebo sterilizácia predstavuje dočasnú formu dosiahnutia neplodnosti u jedinca. Možné je takýmto spôsobom sterilizovať psa i fenu. Najčastejšie sú využívané injekcie v podobe antikoncepcie, ktoré utlmujú hormóny spôsobujúce potrebu párenia. Podobná je i účinnosť tabletiek.

Chemická sterilizácia predstavuje hormonálnu antikoncepciu, ktorej účinok nastupuje zhruba 6 až 8 týždňov po aplikácii. Hárací cyklus sa nezastavuje úplne, je však vysoko pravdepodobné, že fena nebude nechcene oplodnená. Cena hormonálnej antikoncepcie sa pohybuje okolo 60 až 120 eur za jednu dávku. Účinnosť je podľa typu cca 6 – 12 mesiacov.

Existujú dokonca aj špeciálne spreje proti psom. Tento sprej má za úlohu neutralizovať pach sučky a má znížiť príťažlivosť feny pre potenciálnych nápadníkov. Sprej sa aplikuje na labky a chvost. Sprej nie je dráždivý a nespôsobuje alergiu. Jeho účinnosť však ani zďaleka nie je 100 %. Jednou z možností je aj špeciálne krmivo, resp. doplnok krmiva. Ide o chlorofylové tabletky, ktoré majú po konzumácii zabezpečiť elimináciu typického pachu feny počas hárania. Účelom je zníženie atraktivity pre ostatných psov.

Kastrácia feny pohlavný cyklus zastaví úplne

Klasická chirurgická kastrácia zastaví pohlavný cyklus úplne a neplodnosť je trvalá. Invazívna kastrácia je nezvratná a sučka nebude hárať, pretože je uvedená do stavu pohlavného pokoja. Kastráciu je dobré konzultovať s veterinárom. Ak však patríte k majiteľom, ktorí neplánujú psíka rozmnožovať, kastrácia je skvelý spôsob z hľadiska zdravia a ďalšieho komfortu života vášho psíka.

Kastrácia u fenky by mala prebehnúť ešte pred prvým háraním (6. – 7. mesiac) alebo medzi prvým a druhým cyklom. Fenke sú počas celkovej anestézie operačne odstránené reprodukčné orgány (maternica, vaječníky). Benefitom je z toho hľadiska hlavne preventívny charakter zákroku. U kastrovaných sučiek nedochádza k ochoreniam pohlavných orgánov, tvorbe nádorov na maternici, tvorbe cýst či zápalov a eliminované je aj riziko pseudogravidity a koniec koncov i neželaného nakrytia cudzím psom. Kastrácia môže predĺžiť psovi život v priemere o 3 až 5 rokov.

Najčastejšie otázky – FAQ

Chceli by ste vedieť viac o háracom cykle feny? Zaujímajú vás nejaké špecifické skutočnosti ohľadom ruje u psov? Ak máte otázky alebo sa chcete podeliť o vlastné skúsenosti a názory, budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie. V tejto špecifickej oblasti môžete poradiť aj ostatným majiteľom psov, ktorí sa o túto tému zaujímajú.

Hlavný hárací cyklus pozostávajúci z dvoch fáz, Proestrus a Estrus (plodné dni), trvá približne 14 až 21 dní. Odchýlky sú však možné a veľmi časté. Háranie môže trvať aj mesiac, no aj menej ako 21 dní (viac informácií v článku). Spravidla prebieha háranie každých 6 mesiacov, čo znamená dvakrát ročne. Háranie u feny prebieha do konca života, pričom sa frekvencia môže znížiť na jedenkrát ročne, no menopauza u psov neexistuje.

Čo sa týka ruje u psa samca, u samcov ruja neprebieha. Pohlavný – reprodukčný cyklus, teda možnosť rozmnožovať sa, u psov nie je nijakým spôsobom limitovaný, teda v prípade, že pohlavné orgány psa sú funkčné, zdravé a neprebehala uňho kastrácia či dočasná sterilizácia.

Áno, najlepšie je navštíviť vášho veterinára. Môže ísť o vážnejšiu alebo menej vážnu zdravotnú komplikáciu. Najčastejšie sa vyskytuje problém s funkčnosťou vaječníkov, štítnej žľazy, zápal maternice alebo iné komplikácie. Problémy sa vyskytujú hlavne u starších psíkov alebo počas prvého hárania. Veterinára kontaktuje aj v prípade, že hárací cyklus a krvácanie trvá viac ako mesiac.

Počas plodných dní, čo značí druhú fázu háracieho cyklu. Možno to spozorovať najlepšie na základe zmeny výtoku z vulvy. V prvej fáze má sýtočervenú farbu, počas plodných dní je výtok ružovejší a vodnatejší. Sučka v tejto fáze nie je odmietavá voči psím nápadníkom (naopak, je submisívna), samcov provokuje, sama vyhľadáva ich spoločnosť a dožaduje sa pohlavného styku. Väčšinou ide o obdobie 9. dňa od začatia ruje, no je možná odchýlka o niekoľko dní skôr alebo neskôr.

Áno, takáto injekcia existuje, no pre zdravie psa nie je odborníkmi a veterinármi zo zásady odporúčaná. Injekciu využívajú niektorí vystavovatelia či inštruktori výcviku, ktorí si neželajú, aby fenka hárala v období výcviku či priamo na výstave alebo súťaži. Injekcia však spôsobuje výrazné hormonálne zmeny v organizme. Následkom môže byť dlhodobejšie než je žiadané oddialenie háracieho cyklu. To môže spôsobiť zápal maternice alebo tvorbu cýst. Podávanie takejto injekcie nie je odporúčané.

Tento proces je naozaj veľmi individuálny a len ťažko možno určiť, aký je časový interval pohlavného styku u psa. Vo všeobecnosti môže byť dĺžka psieho koitu od 5 až do 45 minút. Stále však ide o pomerne široký interval, ktorý v sebe zahŕňa správanie sa psa a fenky, náročnosť pohlavného styku či prípadné komplikácia a prerušenia.


Komentáre
Aneta Lukáčová 19.Jan.2023

My máme 2,5 ročnú sučku Yorkshira. Hárala sa nám prvýkrát okolo 6-7 mesiaca, ale okrem nejakých zmien správania počas vychádzok a častejšieho močenia nemala ani raz žiadny výtok. Ani sýtočervený ani ružovkastý. Maximálne sa nám stalo, že jeden deň hnačkovala. Skúsili sme aj háracie nohavičky či si nevšimneme niečo, ale stále nič. Bála som sa či to nie je nejaký problém. Podľa nášho veterinára je to niekedy u malých plemien normálne alebo si to ťažko povšimnúť. Že háranie a čistenie prebieha u každej psej sučky, ale krv nemusí byť úplne badateľná, že to pokojne vymočí do trávy a ani si to nevšimneme. Aj na internete som sa dočítala, že u malých plemien to býva relatívne normálne, napríklad aj u maltezákov. Tak ja len, že sa toho netreba prehnane báť.

Odpovedať

Marian V. 09.Mar.2024

Autor píše, že ruja u psa - samca neprebieha.
No v časti "Sexuálna frustrácia u psa" píše: "pes v ruji kompenzuje svoje sexuálne napätie rôznymi spôsobmi."
Tak ako to teda je? Má pes ruju alebo nie?

Odpovedať

Ďalšie články z kategórie Zdravie

Vaše hodnotenie:
(89.8%)