Ako odnaučiť psa zavýjať?

Ako odnaučiť psa zavýjať?

Zavýjanie, rovnako ako štekanie je u psov prirodzený spôsob komunikácie. Dôvodov, prečo pes zavýja, môže byť viac. No a ak vám takéto vokalizovanie psa prekáža, najdôležitejšie je v prvom rade identifikovať, prečo pes zavýja. Takáto forma hlasovej komunikácie má vždy svoj dôvod. Jedným z možných dôvodov je, že váš pes reaguje na iné psy a snaží sa s nimi dorozumieť. Veľmi často psy zavýjajú, ak sa cítia úzkostlivo alebo osamote, snažia sa prilákať pozornosť. Niekedy zavýjaním pes reaguje na okolité zvuky s vysokým tónom. Napríklad aj na ultrazvukové tóny, ktoré človek bežne nepočuje. Prostým dôvodom však môže byť aj zlá výchova a pocit, že zavýjanie je za každých okolností v poriadku. Spozornieť treba, ak pes vyje od bolesti. Zavýjanie môže predstavovať problém primárne pre majiteľov, ktorí chovajú psov v byte. Ako odnaučiť psa zavýjať? Prečo pes kňučí a zavýja?

Publikované: 17.08.2023
Aktualizované: 17.08.2023
Obsah článku:

Nechali ste vášho psa samého doma a susedia vám volajú, že váš domáci miláčik zavýja na celý panelák? Rozhodne nie príjemná situácia. Všetko však má svoj dôvod a pes sa musí naučiť zotrvať občas sám. Tento proces zvykania si takisto vyžaduje určitú postupnosť. Ak máte doma nové šteniatko, musí si postupne zvykať na to, že budú okamihy, keď bude pánom bytu samo. Psie zavýjanie nemusí nutne znamenať problém a treba psovi načúvať. Vytie zo samoty však nie je jedinou príčinou, niekedy pes na dvore zavýjaním upozorňuje na iného psa alebo hrozbu. Vytie v takom prípade funguje niečo ako alarm. Rovnako ako pri iných zlozvykoch aj tu je potrebný včasný výcvik a vhodná tréningová metóda. Ako naučiť psa byť sám doma? Prečo pes zavýja v noci?

Dôvody, prečo pes zavýja

Zavýjanie je prirodzený spôsob dorozumievania, ktorým komunikujú psy medzi sebou, ale tiež s ľuďmi. Niektoré psie plemená využívajú túto formu dorozumievanie častejšie ako iné. Netreba zabúdať, že takýto zvukový prejav zdedili od svojich predkov vlkov. Pravdou nie je ani to, že väčšie psy vyjú viac ako malé. Hoci je pravda, že mnohé strážne psy či poľovnícke psy majú tendenciu zavýjať viac ako malé bytové psy. Dôvody vytia sú však rozdielne. Nie za každých okolností je zavýjanie neopodstatnené. Pri riešení problému, keď zavýjanie psa nie je žiaduce, môže byť niekoľko dôvodov, prečo pes zavýja. Na základe príčiny je potrebné zvoliť aj vhodné riešenie.

  • Samota a získavanie pozornosti – v situácii, keď pes vyje v čase, keď nie ste doma, ste v práci alebo len idete vyhodiť smeti, zavýjanie je prejavom smútku, stresu alebo úzkosti z odlúčenia. Pes je totiž fixovaný na majiteľa. Problém sa týka predovšetkým mladých psov, často v šteňacom veku, ktorí na odlúčenia nie sú naučení a môže sa u nich vyvinúť až separačná úzkosť. Tu treba podotknúť, že separačná úzkosť môže byť sprevádzaná aj ďalšími príznakmi, najčastejšie ide o deštrukčné správanie.
  • Komunikácia s inými psami – pes vytím reaguje na zvuk iného psa. V takomto prípade je možné psa utíšiť len naučenými povelmi a správnou výchovou. Ide totiž o impulzívnu reakciu, ktorá je psovi úplne prirodzená. Taký husky využíva zavýjanie napríklad aj na privítanie majiteľa, ktorý prišiel domov.
  • Okolité zvuky – príčinou zavýjania môžu byť taktiež iné zvuky, nielen štekanie či vytie iného psa, napríklad hudba, zvuk sirény, klaksón auta alebo ultrazvukové tóny, ktoré človek nepočuje. Predovšetkým v rušnom mestskom prostredí môže citlivý psí sluch zaznamenávať rušivé podnety, ktoré uňho môžu vyvolať takúto reakciu.
  • Nebezpečenstvo a varovný signál – pudová vlastnosť, ktorá súvisí so strážením stáda, majetku a majiteľa. Pes zavýja často vtedy, ak vníma vôkol seba nebezpečenstvo, napríklad cudziu osobu či psa. Zavýjaním teda signalizuje, že v jeho revíri vníma votrelca. Snaží sa ho vytím odplašiť a zároveň privolať pomoc.
  • Bolesť, zranenie, ochorenie – vytie môže byť v niektorých prípadoch príznakom, že psa niečo bolí. Pokojne môže ísť o bolesť v dôsledku ochorenia, žalúdočných ťažkostí alebo môže ísť o skrytú zlomeninu či tržnú ranu, ktorú si nemusíte okamžite všimnúť.

Dôvody, prečo pes zavýja

Rady, ako odnaučiť psa zavýjať

V prípade, že zavýjanie či kňučanie vášho psa predstavuje vážny problém v spolunažívaní s vami i vaším okolím, je potrebné ho riešiť. Ideálnym scenárom je, ak pristúpite k výchove a výcviku vášho psa už od šteniatka a takéto prejavy jednoducho eliminujete tým, že im účinne predídete. Ak sa vytie u psa objavuje a ide o neželaný jav, základom je, aby majiteľ vedel, ako k zvieraťu pristupovať správne a zároveň nepriamo nepodporovať takéto jeho správanie. Tu je niekoľko rád, ktoré vám v snahe odnaučiť psa zavýjať pomôžu.

Zavýjanie ignorujte, ak...

Podstatou nie je ignorovať samotný problém, ale neželané správanie psa. Ak pes zavýja v čase vašej neprítomnosti alebo zavýja priamo pred vami či v noci, keď sa dožaduje pozornosti, počuje iného psa alebo reaguje iný podnet, podstatné je, aby ste psa v čase, keď vyje, ignorovali. Ak ho začnete utišovať, hladiť (venovať mu pozornosť), pes nadobudne pocit, že vytím dosiahol, čo chcel a bude v takomto správaní pokračovať naďalej.

To isté platí o tom, ak začnete na psa kričať, aby prestal, takéto reakcie môžu psa len podnecovať. Samozrejme, iné je, ak máte psa v rodinnom dome a on vytím reaguje na votrelca na pozemku. Nie vždy to musí byť zlodej, pokojne to môže byť susedova mačka, ježko v tráve alebo iný pes. Zavýjanie v noci býva často spôsobené externými podnetmi, pričom niekedy môže byť zavýjanie opodstatnené. Nehovoriac o tom, že zavýjanie môže byť prejavom bolesti v dôsledku ochorenia alebo zranenia.

Zavýjanie psa

Odmena psa za ticho

V súvislosti s prvou radou je dôležité, že ak vytie psa odignorujete, počkáte si, kým bude ticho. Až následne mu začnete venovať pozornosť a odmeníte ho chutným pamlskom. Ak pes začne zavýjať, rozhodne mu nevenujte pozornosť a odmeňte ho za ticho, keď nevyje, nešteká a nekňučí. Odmena by mala prísť až vtedy, ak je pes aspoň 5 až 10 sekúnd ticho potom, čo zavýjal.

Jedným z možných riešení tejto situácie je tiež to, že psa naučíte povelom na „ticho“ a „štekaj-zavýjaj“. Ak psa naučíte tieto príkazy, keď bude zavýjať a vy mu dáte povel, aby bol ticho, ktorý následne odmeníte, vedzte, že zavýjanie sa ľahko odstráni. Pri tréningu je dôležité, aby ste psa odmeňovali po vytí za postupne dlhšie a dlhšie úseky ticha.

Pozornosť a samostatnosť

Nezabúdajte na to, že pes má svoj denný režim, počas ktorého sa dožaduje socializácie a aj ľudskej spoločnosti. Venujte vášmu psovi dostatok času, pred vaším odchodom ho nezabudnite pomaznať a vyvenčiť, skúste sa s ním zahrať a unaviť ho trocha. Následne, ak budete odchádzať, so psom sa nelúčte a nerobte z vášho odchodu vedu.

Detailnejší postup, ako naučiť psa na váš odchod popisujeme nižšie. Je dôležité, aby sa pes učil samostatnosti a dokázal tráviť čas aj sám so sebou. Netreba vyhovieť všetkým manierom vášho domáceho miláčika. Či ide o psa žijúceho v byte alebo na pozemku rodinného domu. Pes si čas s vami váži a nikdy ho nebude mať úplne dosť, preto je potrebné budovať už od šteniatka rovnováhu medzi pozornosťou a samostatnosťou.

Psa zamestnajte

Zavýjanie z nudy nebýva také zriedkavé, no prirodzene, ak pes má čo robiť, takéto hlasité prejavy nemusia prísť na program dňa. Pokiaľ psa nechávate doma samého, zabezpečte mu dostatok hračiek, pokojne aj zaujímavé interaktívne hračky, ktoré zamestnajú jeho hlavu a budú stimulovať jeho mozog. Zároveň sa vďaka hračkám vyvarujete toho, že unudený pes môže mať úzkostlivé stavy a uchyľovať sa k deštruktívnemu správaniu, čo si odnesie sedačka, koberce alebo vankúše. Rôznymi aktivitami psa môžete unaviť, skúste napríklad aport alebo iné psie športy.

Zavýjanie z nudy

Tréning poslušnosti od šteniatka

Tento absolútny základ sme už niekoľkokrát spomínali. Začínajte s tréningom poslušnosti, základnými povelmi, ako „sadni, ľahni, k nohe, miesto, aport, štekaj“ a mnoho ďalších povelov. Vďaka tomu je pes omnoho ovládateľnejší a disciplinovanejší. Hneď ako sa začne prejavovať štekotom alebo zavýjaním, máte možnosť jeho aktivitu prerušiť iným povelom, ktorý už ovláda. Nemá zmysel psa verbálne a už vôbec nie fyzicky trestať, keď ani netuší, čo spravil zle. Jednou z možností je použite elektrického obojka proti vytiu a štekaniu. Vďaka správne načasovaným impulzom dokážete psovi dať najavo, že pokiaľ takto bude konať, dostaví sa pocit, ktorý mu nebude príjemný. Aj takýto tréning musí byť vždy zložený na odmene.

Ako naučiť psa byť sám doma?

Najčastejším problémom je, že pes zavýja alebo šteká v čase neprítomnosti majiteľa. Dôvodom takéhoto správania je stres zo samoty, obavy či úzkosť. Separačná úzkosť u psov patrí k obsedantno-kompulzívnym poruchám, čo u psov znamená nerozvážne alebo nezmyselné konanie. Takéto anomálie v správaní sa prejavujú práve vytím, štekaním alebo deštruktívnym správaním. Častejšie sa objavuje u bytových psov, no výnimkou nie sú ani psy žijúce vonku a v kotercoch. Podstatou je, že pes nerozumie tomu, prečo vlastne ostal sám. Je na pána fixovaný, preto môže byť vytie snahou o získanie pozornosti.

Dôležité je vedieť, ako úzkostlivým stavom u psa predchádzať tak, aby samota pre psa nebola trest, ale prirodzená súčasť dňa. Váš odchod do práce alebo neprítomnosť za účelom rekreácie. Niekedy je odlúčenie od psa nevyhnutné a dôležité je naučiť psa, aby zvládol zostať doma sám. Výcvik psa za účelom prevencie voči úzkosti sme detailnejšie popisovali v článku o separačnej úzkosti. Celý princíp však spočíva v tom, že psa je potrebné pripravovať na samotu krátkymi odlúčeniami a pobytmi mimo bytu. Pes musí vnímať, že váš odchod nie je nič tragické a vždy sa k nemu domov vrátite. Váš vzťah musí byť založený na vzájomnej dôvere. Vyskúšať môžete tiež metódu klietkovania.

Ak nie je iná možnosť, riešením môže byť odborný výcvik alebo psí psychológ. V spolupráci s veterinárom môžete pri závažných prejavoch siahnuť aj po výživových doplnkoch pre psa na upokojenie.

Ako naučiť psa byť sám doma?

Najčastejšie otázky – FAQ

Zavýjanie psa v noci alebo v čase, keď práve nie ste doma rozhodne nie je u psa správanie, ktoré by ste mali za každých okolností tolerovať. Znepríjemňovať tým môže spolunažívanie nielen vám, ale aj vášmu okoliu. Máte problém s hlasným zavýjaním psa? Prišli ste už na to, prečo pes zavýja? Ak sa vám podarilo sa s takýmto neželaným správaním psa vyrovnať, budeme radi, ak sa s nami a ďalšími chovateľmi podelíte o vlastné skúsenosti a možno ponúknete účinné rady, tipy a odporúčania. Stačí, ak sa zapojíte do diskusie pod článkom, kde môžete komentovať.

Psy môžu zavýjať z rôznych príčin. Niekedy je dôvodom snaha o získanie pozornosti, pocit samoty či úzkosti z neprítomnosti majiteľa. Dôvodom môže byť i nuda. Pes zavýja aj vtedy, ak reaguje na iné psy a ich vokalizáciu. Vytie takisto môže byť reakciu na iné okolité zvuky (sirény, klaksóny, ultrazvukové vlny) alebo môže pes takýmto hlasitým prejavom reagovať na votrelca a snaží sa ho odplašiť či upozorniť naňho. Nepodceňujte vytie psa v prípade, že môže ísť o zavýjanie od bolesti. V takom prípade je najlepšie navštíviť veterinára.

Spôsobov je viac. Najdôležitejšie je identifikovať, prečo pes zavýja. Následne je dôležité uvedomiť si, že v okamihu, keď pes zavýja, je vhodné ho ignorovať a odmeniť ho pozornosťou a pamlskom práve vtedy, ak je ticho. Vhodným spôsobom je takisto psa naučiť povely, ktorými tieto zvukové prejavy utíšite. Ak pes vyje, lebo sa cíti osamelo, je dôležitý tréning, ktorým psa naučíte byť samého doma.

Zavýjanie psa v noci môže mať rôzne príčiny. Pes žijúci vonku môže reagovať na narušiteľov jeho teritória a vytím sa snaží zavolať pomoc alebo votrelcov odplašiť. Niekedy môže byť spúšťačom vytia mačka, ježko či cudzí pes. Nočné vytie je však veľmi nepríjemné pre vás i pre vašich susedov. Niekedy môže pes zavýjať len preto, že chce získať vašu pozornosť.


Ďalšie články z kategórie Tréning/výcvik

Vaše hodnotenie:
(90.8%)