Základné povely pre psa

Základné povely pre psa: sadni, daj labku, ľahni, zostaň, k nohe, miesto, popros, štekať a ticho

Výcvik psa by mal byť súčasťou výchovy už od šteniatka. Základné povely by ste psíka mali učiť od chvíle, ako si ho prinesiete domov, či už ide o šteniatko alebo o odrasteného psíka, ktorého si privediete z útulku. Hneď ako si zvykne na nové prostredie by ste si z neho mali začať vychovávať spoľahlivého parťáka, ktorého budete môcť bez obáv zobrať do každej spoločnosti. Aké základné povely by psík mal vedieť a ako ho ich naučiť?

Publikované: 26.04.2024
Aktualizované: 26.04.2024
Obsah článku:

Výcvik psíka je pomerne náročný, ale zároveň to môže byť zábava. Je však nutné vyzbrojiť sa trpezlivosťou a nezabúdať na disciplínu, nielen čo sa psíka týka, ale aj seba. Ak sa totiž výcvik nedarí, chyba nemusí byť v psíkovi. Hneď ako s výcvikom začnete, dodržiavajte určité pravidlá (jasné a jednotné pokyny, dôslednosť, max. 15 minút v kuse, motivácia k výcviku, odmena s mierou) a buďte dôslední. Iba tak dosiahnete úspech a vytvoríte si so psíkom obojstrannú dôveru. Chvíľu trvá, kým sa psík naučí nový povel a pochopí, čo od neho chcete. Vtedy môžete povel zopakovať viackrát, v prípade, že by ho už mal ovládať, povel neopakujte, inak si bude psík myslieť, že je normálne poslúchnuť na druhý, tretí či piaty príkaz.

Ako naučiť psa povel sadni?

Povel sadni by mal zvládnuť každý pes bez problémov. Pripravte si pamlsky, zavolajte psíka, ukážte mu pamlsok a vyslovte povel „sadni“. Pomaly zdvihnite pamlsok nad hlavu psíka a tesne pred nosom psa posúvajte ruku mierne dozadu, aby zaklonil hlavu a sadol si. Mal by sedieť na „pätách“, so zadnými nohami roztiahnutými od seba a prehnutou chrbticou vytiahnutou z ramien. V prípade, že psík povelu nerozumie, naznačte mu rukou, čo od neho chcete. Teda pritlačte mu prstami nad chvostom na zadok. Za správne vykonaný povel ho pochváľte. Je dôležité udržať pozornosť psa, aby rozumel tomu, čo robíte.

Ako naučiť psa povel sadni?

Ako naučiť psa povel ľahni?

Keď už psík rozumie povelu sadni a máte jeho plnú pozornosť, môžete ho naučiť povel ľahni. Najprv teda psíkovi povedzte, aby si sadol a potom vyslovte povel „ľahni“. K nosu mu dajte ruku s pamlskom a pomaly choďte s rukou k zemi, aby váš pohyb napadobňoval a ľahol si. Ruku s pamlskom nachvíľku odtiahnite, nechajte psíka ležať a pamlsok mu podajte. Vyskúšať môžete po povele ľahni taktiež vystretie predných nôh tak, aby si skutočne ľahol. Až vtedy, keď pes zostane ležať bez vašej pomoci mu môžete dať pamlsok a pochváliť ho. Následne povel trénujte už bez vašej pomoci.

Ako naučiť psa povel ku mne?

Pes by mal za každých okolností pribehnúť na zavolanie, inak nie je možné pokračovať vo výcviku. Povel „ku mne“ je preto skúsenými kynológmi považovaný za najdôležitejší. Psíka oslovte menom, pridajte povel, pričom si počas vyrieknutia poklepte rukou o stehno. Vždy si na povel zvoľte jednu ruku, rovnako by potom mali postupovať všetci, ktorí sa do výcviku zapoja. Pri tréningu nezabúdajte na maškrtu ukrytú v dlani, ktorú dáte psíkovi ako odmenu.

Druhou možnosťou je privolanie k miske zavolaním mena a povelu, ktorý si zvolíte (nemusíte to byť nutne ku mne). Pokiaľ spoľahlivo zareaguje, dajte mu vôdzku, odstúpte a opäť vyslovte meno psíka. Keď sa vydá za vami, vyslovte „ku mne“. Keď príde, odmeňte ho.

Ako naučiť psa povel ku mne?

Ako naučiť psa povel k nohe?

Povel „k nohe“ využijete pri venčení a chôdzi psa pri nohe. Tento povel je pomerne jednoduchý a psík by sa ho mal naučiť za pomerne krátku dobu. Pamlskom (prípadne hračkou) zaujmite psíka. Keď sa postaví pred vás, dajte mu pred nos pamlsok, vyslovte povel a rukou ho naveďte tak, aby urobil oblúk a skončil pri vašej nohe v želanej pozícii. Ak chcete, aby psík prišiel k nohe tak, že vás obíde, vyslovte povel, pravou rukou, v ktorej je pamlsok, ho naveďte poza váš chrbát (za chrbtom si presuňte pamlsok do ľavej ruky) tak, aby skončil pri vašej ľavej nohe. Kúsok popôjdite a psa znovu zavolajte s pridaním povelu „k nohe“. Niekoľkokrát to zopakujte a nezabudnite psa za splnené pokyny odmeniť.

Ako naučiť psa povel voľno?

Výcvik povelu je spájaný s príkazmi ku mne a zostaň, ale slúži celkovo na ukončenie trvania daného príkazu. Keď k vám pes pribehne/zotrvá na mieste, dajte mu odmenu a vyslovte povel voľno.

Ako naučiť psa povel voľno?

Ako naučiť psa povel zostaň?

K základným povelom patrí i „zostaň“, ktorým psíkovi prikážete, aby zotrval na mieste do chvíle, kým ho pán nezavolá. Mal by tak zostať v prípade, že vás vidí, ale aj vtedy, keď mu zmiznete z očí. Tento povel trénujte postupne. Psíka privolajte k sebe, usaďte ho a ukážte mu maškrtu. Keď ste nadviazali očný kontakt a upútali jeho pozornosť, ustúpte o pár krokov a zaveľte „zostaň“. Pes by sa nemal pohnúť, inak treba celý postup opakovať. Pokiaľ zostal sedieť, vráťte sa k nemu a pochváľte ho. Postupne predlžujte vzdialenosť. Zo začiatku môžete trénovať s vodítkom a keď dosiahnete dĺžku vodítka, začnite trénovať bez neho. Pri väčšej vzdialenosti už sa nemusíte k psíkovi vracať, môžete ho privolať a pochváliť. Postupne odíďte napríklad za roh a po čase sa vráťte.

Ako naučiť psa povel daj labku?

Ide o povel vychádzajúci zo sedu, preto je potrebné najprv nacvičiť povel „sadni“ a k tomu pridať „daj labku“ (prípadne „daj pac“). Do dlane si dajte maškrtu a zovrite ju. Psík by mal reagovať zrkadlovo, teda položiť na vašu pravú dlaň ľavú labku a naopak. Väčšina psíkov tento povel pochopí veľmi rýchlo. S povelom, samozrejme, nastavte svoju dlaň.

Ako naučiť psa povel daj labku?

Ako naučiť psa povel miesto?

V prvom prípade je dôležité psovi miesto vytvoriť. Môže ísť o pelech či búdu, ktorá bude jeho útočiskom. Aby pes pochopil, že ide o jeho miesto, použite pozitívny výcvik pomocou pochúťok. Okrem toho mu tam dajte veci, ktoré má rád, aby rýchlo pochopil, že tam môže kedykoľvek ísť a je to len jeho priestor. Dôležité je, aby miesto miloval.

K tomuto povelu by ste mali pristúpiť až vo chvíli, keď ovláda povel sadni (ľahni), ku mne a voľno. Ak už psík vníma miesto pozitívne, môžete začať s výcvikom. Zavolajte ho, kľaknite si k danému miestu, poklepte naň rukou a povedzte „miesto“. Psíka na dané miesto priveďte a zaveľte mu, aby si sadol. Povel sadni by mal slúžiť aj na upokojenie psíka. Keď si sadne, dajte povel zostaň a vzdiaľte sa. Počkajte chvíľu, vráťte sa a v prípade, že pes pekne v tichosti čaká, odmeňte ho a „prepustite“. Opakujte to, kým si psík na mieste automaticky nesadne/neľahne a nebude sa tam cítiť „ako doma“.

Ako naučiť psa povel popros?

Do ruky vezmite maškrtu a psíka usaďte pred seba. Ruku s maškrtou mu dajte nad hlavu a pomaly ju dvíhajte smerom zaňho, aby presunul váhu na zadné a začal dvíhať predné labky. Keď to urobí, pochváľte a odmeňte ho. Postupne to skúšajte aj bez maškŕt, len pomocou dlane.

Ako naučiť psa povel popros?

Ako naučiť psa povel ticho?

V prvom rade treba nájsť príčinu, teda to, čo psa núti štekať, a využiť to pri výcviku. Keď pes začne štekať, odveďte jeho pozornosť a predneste povel. V prípade, že štekať prestane, za dobré správanie ho odmeňte. Zvoliť môžete aj takú taktiku, že počkáte, kým pes prestane štekať sám od seba a povel vyslovíte až potom, pričom ho odmeníte. Postupne si povel spojí s odmenou a budete ho vedieť aplikovať na utíšenie pri štekaní. Učenie môže byť zdĺhavé, pretože vždy musíte čakať, kým začne štekať a mať pripravenú odmenu.

Ako naučiť psa povel drž?

Každý psík má svoju obľúbenú hračku, tá je pri učení tohto povelu kľúčová. Vezmite hračku a hravo mu ju podajte. Keď sa o ňu začne preťahovať, vyslovte povel „drž“ a psíka pochváľte. Zo začiatku mu hračku v tlame nechajte pár sekúnd, postupne interval predlžujte. Odmenu mu vždy dajte až vtedy, keď mu hračku z tlamy zoberiete, nie vtedy, keď ju pustí sám.

Ako naučiť psa povel drž?

Ako naučiť psa štekať?

Keďže štekanie je prirodzeným prejavom psa, je pravdepodobné, že ho tento povel bude veľmi baviť. Na výcvik môžete použiť jeho obľúbenú hračku alebo maškrtu, avšak aj predmet alebo zvuk, ktoré mu vadia. V prvom prípade zoberte jeho obľúbenú vec a začnite ňou psíka provokovať. Keď sa zvukovo prejaví, pochváľte ho. V druhom prípade zoberte vec, ktorá mu prekáža (pozor, nesmie sa jej báť) a počkajte na jeho reakciu. Keď zašteká, odmeňte ho. Samozrejme, nezabudnite vyslovovať povel, aby si ho pes spojil s daným zvukovým prejavom.

Najčastejšie otázky – FAQ

Najznámejšie povely sú pre mnohých majiteľov štvornových maznáčov nutným základom. Je pravda, že niektoré plemená psov (border kólia či ovčiak) výcvik veľmi baví, avšak niektoré udržia pozornosť len krátko. Áno, každý pes je iný a preferuje niečo iné, ale základné pravidlá motivácie fungujú rovnako a základné povely sa bez ohľadu na plemeno dokáže naučiť každý pes. Výcvik by mal prebiehať pomocou pozitívnej motivácie, teda odmeňovaním za pozitívne správanie. Tréning rozdeľte do krátkych, ale zábavných úsekov, aby sa pes nenudil. S tréningom začnite doma, potom zmeňte prostredie, choďte von, medzi ľudí, aby si zvykol povel vykonať všade, kde sa nachádza. Aké sú vaše skúsenosti s tréningom? Ovláda váš pes všetky základné povely? Napíšte nám do komentárov, ako prebiehal tréning, budeme radi, ak sa podelíte aj o svoje rady a tipy.

Najideálnejšie je pristúpiť k výcviku od šteniatka, avšak ak ide o psíka z útulku, ktorý správny výcvik nemá, nič nie je stratené. Vytrénovať môžete aj staršieho psa, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budete potrebovať viac trpezlivosti. Avšak výhodou je, že starší pes udrží pozornosť dlhšie.

Od 2 mesiacov učte šteniatko poslúchať na meno a privolanie. Musí si zvyknúť na prostredie, ruchy a naučiť sa vykonávať potrebu vonku. Už od 3 mesiacov by ste mali psíka učiť, čo nesmie, napr. povelom „nie“ alebo „nesmieš“. Môžete začať aj s výcvikom povelu „sadni“. Od 4 mesiacov môžete tréning zintenzívniť.

Nejde o nevyhnutnosť, ale kliker môže byť pri výcviku veľmi nápomocný. Pes bude reagovať na cvaknutie, pochopí, že za tým nastane odmena. Najprv si musí na kliker zvyknúť, dosiahnete to tak, že pri každom cvaknutí dáte psíkovi odmenu, aby si zvuk spojil s pamlskom. Potom ho vyskúšajte pri niektorom zo základných povelov, napr. sadni. Po vykonaní povelu kliknite a psíka odmeňte.


Ďalšie články z kategórie Tréning/výcvik

Vaše hodnotenie:
(91.8%)