Ako odnaučiť susedovho psa štekať

Ako odnaučiť susedovho psa štekať

Riešenie tohto druhu situácie je v mnohých prípadoch veľmi komplikované. Štekanie psa v noci alebo počas dňa, zavýjanie a kňučanie dokážu život poriadne znepríjemniť. O to viac, ak je pôvodcom tohto nepohodlia susedov pes. S týmto problémom sa stretáva množstvo obyvateľov bytov, ale aj domových štvrtí. Ak je už situácia taká neúnosná, že neustále štekajúci pes ovplyvňuje kvalitu vášho života, máte viacero možností, ako takúto situáciu riešiť. Ak sa akustický prejav susedovho psa stane vaším budíkom, nedá vám spávať a neviete, ako situáciu riešiť, máme pre vás niekoľko tipov. Existuje spôsob, ako odnaučiť susedovo psa štekať? Ako postupovať, ak majiteľ problém so štekajúcim psom nerieši?

Publikované: 28.08.2023
Aktualizované: 28.08.2023
Obsah článku:

Potrebné je brať na vedomie, že nadávanie a reptanie na susedovho psa nie je správne. Takéto správanie sa u psa objavuje z pádnych príčin, či už ide o separačnú úzkosť (problém hlavne pri bytových psoch), strach, nedostatočný výcvik alebo sú dôvody iné, pes nie je ten, koho by ste mali viniť. Štekanie je pre psa najprirodzenejší spôsob komunikácie. Za výchovu a následné správanie psa vždy zodpovedá majiteľ. Bez ohľadu na to, či je pes v byte nad vami alebo so susedovým psom zdieľate spoločný plot na záhrade, neustále štekanie či zavýjanie psa dokáže život poriadne znepríjemniť. Čo hovorí na takúto situáciu zákon? Môžete sa pri problémoch so štekajúcim psov u susedov obrátiť na mesto či obec? Pomôže vám pri riešení súd? Viac sa dozviete v našom texte.

Dôvody, prečo susedov pes šteká

Z dlhodobého hľadiska štekajúci pes v susedstve predstavuje komplikáciu a predovšetkým narúša pokojný stav v danej lokalite. Nehovoriac o tom, ak pes šteká v noci a narúša nočný pokoj. Štekanie a zavýjanie psa v čase, keď jeho majiteľ nie je doma, je relatívne častou situáciou. V niektorých prípadoch, hlavne pri šteňatách, ale aj nových psoch v byte, sú takéto prejavy znakom, že sa nachádzajú v novom prostredí, zvykajú si a snažia sa adaptovať. Takýto stav je väčšinou dočasný.

Samotný majiteľ psa by mal využívať na výcvik a výchovu svojho psa vhodné tréningové metódy. K výcviku je potrebné zaradiť aj to, že sa pes naučí ostávať v byte či na pozemku sám. Bez toho, aby štekaním celé hodiny žiadal o pozornosť. Štekanie z osamelosti alebo štekot za účelom získania pozornosti, sú dva najčastejšie dôvody, prečo pes oduševnene šteká, pokojne aj celé hodiny. A to môže byť aj prípad vášho suseda. Niektoré psy štekajú z dôvodu pocitu ohrozenia alebo z dôvodu vzrušenia. Niekedy je štekot, kňučanie a zavýjanie prejavom, že starostlivosť o psa je zanedbávaná. Psovi majiteľ nevenuje čas, má nedostatok stravy, pitnej vody alebo je zanedbaný jeho celkový zdravotný stav.

Takisto je vhodné zdôrazniť, že niektoré psie plemená majú štekanie ako charakterovú črtu, čo však neznamená, že tieto prejavy nie je možné eliminovať alebo tlmiť. V prípade, že majiteľ štekanie psa nevníma ako problém alebo pes šteká v čase jeho neprítomnosti, sused má právo podniknúť kroky, ktorých zámerom bude úprimné riešenie vzniknutej situácie. Je na vás, aký postup pri riešení problému zvolíte. Tu je niekoľko možností.

Prečo susedov pes šteká

Rozhovor so susedom – odporučte mu výcvik

Najlepšie riešenie akéhokoľvek problému je také, ktoré prebehne zmierom v „diplomatickej“ – susedskej rovine. Musíte tiež počítať s tým, že majiteľ psa – sused o vzniknutom probléme ani nemusí vedieť, pretože pes sa takto rušivo môže správať výhradne v jeho neprítomnosti v byte či na pozemku. Otvorený rozhovor je tak najlepším možným spôsobom, ako vzniknutý problém vyriešiť. Ako sused, ktorého správanie psa obťažuje, vyjadrite svoju nespokojnosť so situáciou. Opíšte, v čom vás správanie psa obmedzuje. Zachovajte pokoj, snažte sa vyhnúť vyhrážkam alebo hanlivým slovám. Naopak, skúste navrhnúť riešenie, napr. odporučte majiteľovi psa vhodný tréningový postup. Ak so susedom máte dobrý vzťah, odkážte ho napríklad na profesionálnu psiu školu alebo trénera, ktorý zvolí správny postup eliminácie takéhoto problému. A možno je problém len v tom, že psovi jeho majiteľ nevenuje dostatok času, z čoho je pes frustrovaný.

Vyvarujte sa impulzívneho konania, kriku či hádky. Nesnažte sa kričať cez plot či balkón. Okamžité privolanie polície alebo susedské schválnosti nie sú nikdy dobrým riešením. Žiadne udávanie, odkazy na nástenku alebo agresívne znejúce listy do schránky nie sú vhodným riešením takejto situácie. V prípade, že s majiteľom psa nie je reč alebo neustále problém pretrváva bez jeho snahy o nápravu, potom je vhodné zvážiť ďalší dohovor. Ak ani to nie je cesta, stojí za zváženie, ktorú z ďalších alternatív využijete.

Obráťte sa na mesto alebo obec

Domáhať sa vyriešenia situácie môžete na obecnom alebo mestskom úrade. Ak situáciu nie je možné ani po niekoľkých pokusoch možné vyriešiť zmierom, obrátiť sa môžete na mesto (pozn. mestskú časť) alebo obec. Pri preukázaní takéhoto konania má mesto alebo obec právomoc zakázať rušenie pokojného stavu a nariadi dotyčnému okamžitú nápravu. Na obecnom či mestskom úrade máte možnosť vyžadovať overenie, či je pes v mieste bydliska legálne – či je vedený v evidencii na úhradu mestskej dane. Ak dotyčná osoba bude aj po vydaní stanoviska obce či mesta o obnovení pokojného stavu naďalej pokoj narušovať, môže uložiť dotyčnej osobe pokutu až do výšky 1 659 eur.

Susedov pes šteká – riešenie

Podniknite právne kroky

Ak predošlá aktivita obce či mesta nepomôže, máte právo podať žalobu na okresný súd. Na základe žaloby budete požadovať, aby sused nerušil užívanie vášho vlastníctva. Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa musí vlastník veci (pozn. v tomto prípade nie veci, ale zvieraťa) zdržať všetkých aktivít, ktoré by neprimerane obťažovali alebo ohrozovali výkon práv iného občana. Okrem ustanovení týkajúcich sa úpravy pozemku či stavby nesmie susedov obťažovať nadmerným hlukom, pachom, dymom, odpadom, svetlom tienením a dokonca nesmie umožniť chovaným zvieratám vstupovať na cudzí pozemok.

Majiteľa psa upozornite, že súdnou žalobou vzniká riziko vstupu do právneho sporu, vyzvite ho teda primárne, aby situáciu riešil. Upozornite ho, že v okamihu podania žaloby mu vzniká riziko, že finančné náklady spojené sú súdnym pojednávaním bude v prípade jeho neúspešného konania hradiť na vlastné náklady. Ak došlo k zrejmému zasahovaniu do pokojného stavu, na súde bude zo strany žalobcu potrebné preukázať, že k takémuto konaniu dochádza. Okrem výsluchov bude potrebné dokázať, že k správaniu psa naozaj dochádza, vyžadovať sa môže zmeranie hladiny hluku a pod. Predovšetkým v lokalitách, kde je tiež iný hluk alebo sa v okolí nachádzajú aj iné psy, je preukazovanie, že dochádza k rušeniu pokoja nad mieru, veľmi náročné a súd môže žalobu zamietnuť.

Susedov pes šteká – právne kroky

Zamedzte štekaniu psa na záhrade prekážkami

V tomto prípade ide predovšetkým o riešenie týkajúce sa domov a pozemkov so spoločným plotom. Ak susedov pes podráždene šteká v okamihu, ako vás uvidí cez plot na záhrade, vedzte, že ide o teritoriálne správanie alebo pocit ohrozenia. Riešením tohto problému môže byť vizuálna prekážka (napr. plná ohrada – múr, živý plot). Pokiaľ vás pes cez plot neuvidí, nebude vás vnímať ako bezprostrednú hrozbu. V prípade, že máte so susedom dobré vzťahy, môžete ho požiadať, aby ste sa so psom mohli zoznámiť, aby vás nevnímal ako votrelca. Ideálne, ak ho sused privedie na váš dvor. Ak vás pes nebude vnímať ako hrozbu, pri pohľade cez plot už následne nebude reagovať zbesilým štekaním a zavýjaním.

Elektronické – protištekacie zariadenia

Riešením problému môžu byť aj protištekacie zariadenia, ktoré slúžia na to, aby psa od štekania odradili. Ide najčastejšie o protištekacie búdky, ktoré majú vstavaný mikrofón a v prípade, že zachytia štekot psa, aktivujú ultrazvukovú frekvenciu, ktorá je počuteľná pre psy, no nie pre ľudí. Tento vysoký tón pri každom zaštekaní psa upozorní. Dosah detekcie môže byť od 40 do 100 metrov. Ak prístroj psa nezaznamená, môžete diaľkovým ovládaním spustiť vysokofrekvenčný tón na diaľku.

Pes si tak postupne začne asociovať, že štekanie v tejto situácii je spojené s nepríjemným zvukom. Búdka je zvyčajne napájaná klasickými AA batériami alebo nabíjateľným akumulátorom. Ideálne sa uplatní na záhradnom plote, no niektoré modely môžu byť účinné i v bytových priestoroch, avšak ultrazvukový tón môže obťažovať aj iné psy, ktoré môže dráždiť.

Najčastejšie otázky – FAQ

Otravuje aj vás susedov pes, ktorý neúnavne šteká za plotom alebo vo vedľajšom byte? Aké sú práva susedov, ak je štekanie psa neúnosné? Takáto situácia má niekoľko možných riešení. Tým najlepším je, ak sa so susedom dohodnete a všetko vyrieši slušný dohovor. V niektorých prípadoch to však nie vždy musí byť také jednoduché. Stretli ste sa s otravným štekotom susedovho psa aj vy? Otravovalo vás štekanie psa v noci? Budeme radi, ak sa podelíte o svoje skúsenosti a odporúčania pri riešení takejto situácie. Napíšte komentár a zapojte sa do diskusie pod článkom.

Áno, v prípade, že situáciu nie je možné vyriešiť zmierom a nepomôže ani nariadenie obce či mesta, je možné podať žalobu na súd, ktorej predmetom bude, aby dotačná osoba svojím konaním nenarúšala užívanie vášho majetku. Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže ísť o neprimerané obťažovanie susedov hlukom. Samotnému verdiktu súdu predchádzajú výsluchy a dokazovanie. V niektorých prípadoch, zvlášť v závislosti od lokality, kde je viac hluku a iné psy, môže súd dospieť k záveru, že žalobu zamietne, pretože dokazovanie nie je relevantné.

Existujú účinné tréningové metódy, ktorými je možné psa odnaučiť štekať na ľudí. V prvom rade je dôležitá skorá socializácia s ľuďmi už od šteňacieho veku. Dôležité je u psa trénovať základy poslušnosti. Pri socializácii je vhodné psa vystavovať situáciám, kde prichádza do styku s inými ľuďmi. Viac o tom, ako odnaučiť psa štekať na ľudí, si prečítajte tu.

Využívajú sa rôzne tréningové metódy a postupy, ktorými je možné psa odnaučiť štekať na iných psov. Niektoré plemená sú však viac teritoriálne ako iné a vo svojom revíri budú iné psy prijímať len ťažko. V prvom rade je dôležitá skorá socializácia s iný psami už od šteňacieho veku. Dôležité je u psa trénovať základné povely. Pri socializácii je vhodné psa vystavovať situáciám, kde prichádza do styku s inými psami. Viac o tom, ako odnaučiť psa štekať na iných psov, si prečítajte tu.


Ďalšie články z kategórie Tréning/výcvik

Vaše hodnotenie:
(91%)