Ako odnaučiť psa skákať

Ako odnaučiť psa skákať na ľudí, iné psy či posteľ?

Bezhlavé skákanie predstavuje u psa zlozvyk, ktorého je potrebné ho zbaviť. A to bez ohľadu na to, či ide o bernského salašníckeho psa alebo pomeraniana. Skákanie psa na majiteľa, cudzích ľudí, návštevy, na dvere či na posteľ nie sú u štvornohého kamaráta žiaducim správaním. Mnoho majiteľov tieto prejavy psa v šteňacom veku toleruje alebo ignoruje, no dôležité je začať so psom pracovať práve v tomto období. Psy na ľudí vyskakujú hlavne z dôvodu vyjadrenia radosti a nadšenia. Hoci ich úmysel nie je spravidla zlý, pes si musí uvedomiť, že takéto správanie je nevhodné. Dôležité však pri takýchto prejavoch psa je to, akej reakcie sa dočká od svojho pána. A tu na rad prichádza prirodzená výchova a prípadný cielený výcvik. Pes by nemal mať na tento účel konkrétny povel, ktorým ho od skákania v danom okamihu „odradíte“, malo by ísť o prirodzené správanie. Ako odnaučiť psa skákať na ľudí či dvere?

Publikované: 03.08.2023
Aktualizované: 09.01.2024
Obsah článku:

Do istého veku skákanie psa nemusí byť patologickým zlozvykom a je možné ho vnímať ako prirodzené. Kynológovia a psí tréneri konštatujú, že zhruba do 4. mesiaca veku psa ide o typický šteňací prejav. Neskôr však už skákanie z dôvodu nadmerného nadšenia alebo rozrušenia predstavuje nevhodné správanie jedinca a už v šteňacom veku je dôležité budovať správne vzorce správania. Scéna, keď prichádzate domov a pes nedočkavo čaká za dverami alebo za bránou a pri prvej príležitosti máte jeho labky po celom tele, je vám možno dobre známa. Hnev a napomínanie však ani zďaleka nebudú v tejto fáze také účinné. Ideálne je vybudovaniu takéhoto druhu správania predísť, prípadne psa od týchto reakcií odnaučiť čo najskôr. Čo chce pes skákaním dosiahnuť? Ako odnaučiť psa skákať na ľudí, dvere, gauč alebo posteľ?

Prečo psy skáču na ľudí?

Zdrojom takéhoto správania sú pre psa veľmi prirodzené živočíšne pudy. Samozrejme, dôvodov, prečo sa pes takto prejavuje, môže byť viac. Hoci sa nám môže zdať skákanie psa nezmyselné a nelogické, on skákaním často vyjadruje svoje nadšenie. Napríklad potom, čo sa vrátite z práce, pes vás privíta nadšeným skákaním, aby sa, čo najbližšie priblížil k vašej tvári. Malé šteňatá si pozornosť svojej matky pýtajú práve tým, že skáču k jej tlame, pretože si pýtajú potravu. Tým, že sú ľudia vyšší, skákaním sa šteňa alebo pes snažia priblížiť k tvári človeka a pozdraviť ho.

Skákaním na ľudí môže pes reagovať aj pre svoju úzkosť, keď bol dlhšie osamote. Vyjadruje tým to, že sa dožaduje pozornosti. Mnohé psy skáču na majiteľa, keď si pýtajú jedlo alebo sa chcú hrať. Okrem zvítania a pocitu nadšenia tak skákanie môže byť aj prostriedkom, ktorým sa pes snaží dosiahnuť to, čo chce. O to dôležitejšie je, aby majiteľ dokázal adekvátne reagovať a nepodporoval u psa takéto prejavy, hoci aj nevedome. Staršieho psa je od takéhoto správania omnoho náročnejšie odnaučiť ako v prípade výchovy šteniatka. So zákazom skákania je potrebné začať už od šteňaťa.

Prečo psy skáču na ľudí?

Výchova psa ako prvý krok

Majitelia často hľadajú tréningové metódy, ktoré je možné aplikovať na to, aby psa odnaučili skákať na nich, návštevy, dvere, iné psy či na nábytok (posteľ, gauč...). Faktom však je, že absolútnym základom je výchova. Samotný výcvik skôr predstavuje tréningové techniky, ktoré je vhodné použiť skôr v prípadoch, keď už problém dlhodobo pretrváva a u psa sa tento zlozvyk vybudoval nesprávnou výchovou.

Na to, aby problém so skákaním odznel, dôležité je, aby pes čo najrýchlejšie pochopil, že takéto prejavy sú útokom na osobný priestor iného jedinca a jednoducho nie sú akceptovateľné. Ak sa pozriete na vzájomné interakcie psov, svoj nepokoj často vyjadrujú zamrznutým pohybom. Takouto reakciou dávajú druhému psovi najavo nespokojnosť s jeho správaním. Takto reagujú zvyčajne vyrovnané a vychované psy. Samozrejme, psy si medzi sebou dokážu nespokojnosť vyjadriť aj drsnejším spôsobom.

Výchova teda spočíva v tom, že ak sa pes prejavuje skákaním na vás, je nesprávne sa ku psovi skloniť, hladkať ho, mojkať, prihovárať sa mu či dívať sa naňho. Týmto spôsobom nepriamo jeho správanie podporujete, pretože mu dávate pozornosť. A tú si získal práve svojím nevhodným správaním. Použite psiu reč tela. Ak pes na vás vyskočí, znehybnite, otočte sa bokom, nepozerajte sa naňho, nekomunikujte s ním. Po pár desiatkach sekúnd vykročte nohou vpred, ak pes bude stále reagovať skákaním, tento pohyb a vaše reakciu zopakujte.

Takéto neočakávané správanie v kombinácii s ignoranciou psa veľmi prekvapí a časom pochopí, že skákanie nie je ideálny spôsob, ako niečo dosahovať. Postupom času by sa malo šteňa upokojiť a pravidelne týmito reakciami pochopí, že takáto stratégia „boja“ o pozornosť neúčinkuje. Ak prichádza návšteva, dohodnite sa vopred, že ich reakcie musia byť rovnaké. Skákajúce šteňa neodmeňujte hladkaním, maznaním ani žiadnou extra pozornosťou, inak sa v ňom asociácia so skákaním a vaša milá reakcia začnú zakoreňovať. Ak sa pes upokojí, zvítajte sa s ním a odmeňte ho pokojne maškrtou. Pochopí, že iná stratégia, napríklad pokojné sedenie, je omnoho lepším prostriedkom pre získanie pozornosti.

Pes skáče na ľudí

Tréningové metódy, ako odnaučiť psa skákať

Trpezlivosť a dôslednosť je základom pri výchove i výcviku psa. Napokon, každý jedinec je individuálny a návyky, ktoré si niektoré psy osvoja po mesiaci, si iné psy osvoja za štvrť roka. Konzistentnosť vo výchove je však odmenená tým, že správanie psa sa prirodzene zmení aj bez toho, aby ste museli aplikovať špeciálne tréningové postupy. Ak však na to dôjde, môžete využiť niektoré z nasledujúcich postupov, ktoré môžu fungovať práve vo vašej situácii. Samozrejme, existuje ešte viac tréningových metód, ktoré je možné aplikovať. Tu sú niektoré z nich.

Pes si pýta pozornosť za každú cenu

Ak pes pôsobí príliš nabudene a jaší sa, najlepšie je, ak sa mu otočíte chrbtom, nekomunikujete s ním a ani s ním neudržiavate očný kontakt. Jednoducho ho, aj keď neradi, úplne ignorujete. Nesmiete dovoliť, aby si týmto správaním získal vašu pozornosť. Na pár minút psa ignorujte a zostaňte nehybne stáť.

Následne sa k nemu otočte s mierne vystretým kolenom vpred urobte krok vpred a sledujte jeho reakciu. Ak pes stále skáče, skúste psa pokarhať hlasným povelom „nesmieš“ a proces opäť zopakujte aj s „tvrdou“ ignoranciou. Ak to nepomáha, na psa nereagujte a odíďte. Ideálne do druhej izby. Pokiaľ sa scéna odohráva vonku, psa nechajte vonku a vy sa odoberte do domu. Počkajte, kým sa upokojí. Až následne ho pohlaďte a zvítajte sa s ním. Za pokojnú reakciu ho pochváľte a odmeňte.

Pes si pýta pozornosť

Pes skáče na návštevu a iné psy

V tomto prípade je dobré, ak vám s tréningom pomôžu priatelia – návšteva. Psa pripnite na vôdzku a prikážte mu povelom sadni, aby ostal na mieste. Vy ostaňte vedľa psa a vôdzku držte. Psa na vôdzke prudko netrhajte ani ho nebite po ňufáku. Potom, čo návšteva otvorí dvere alebo vstúpi do dvora a začne sa približovať k vám, pes by mal ostať pokojný. V prípade, že začne skákať, návšteva nech odstúpi. Opätovne psovi prikážte sadnúť a návšteva sa znova môže priblížiť. Tento proces opakujte, až kým pes neostane pokojný a nebude na návštevu skákať. Následne sa môže pes s návštevou zblížiť pohladením. Odmena a jasná pochvala sú na mieste.

Ak má pes tendenciu skákať napríklad na iných psov, dôležitá je dostatočná socializácia, a to už od šteňacieho veku. V tomto prípade je to predovšetkým o schopnosti adekvátne reagovať na prítomnosť iných ľudí a psov. V neposlednom rade, ak má tendenciu skákať na ľudí okolo alebo reagovať takto na cudzích psov, môže ísť časom o prejavy agresívneho správania. Je nevyhnutné, aby pes poslúchal na povely majiteľa. Niekedy môže ísť o prejavy hravosti, no nie každý cudzí pes alebo človek to musí chápať rovnako.

Pes skáče na dvere alebo posteľ

Ak pes škrabe na dvere, skáče na ne alebo jednoducho nevie pochopiť, že posteľ či gauč nie sú jeho pelech, je potrebné pristupovať k tréningu dominantne, no s rozumom. Keď pes vyskočí na posteľ, reagujte povelom „nesmieša vždy ho zložte. To isté platí o tom, ak skáče na dvere. Ako majiteľ si určite uvedomujete, že pes môže spôsobiť škody, preto tréning musí byť razantný a pozornosť psa by ste mali upriamiť na výcvik iných povelov, čím sa bude budovať jeho disciplína. Unavenie psa efektívnym tréningom je ten najlepší spôsob, ako dobúrať negatívne prejavy v jeho správaní.

Pes skáče na dvere

Výcvikový obojok na odnaučenie od skákania

Elektronický obojok dokáže byť nápomocný aj v tomto prípade. Samotný kynológovia ho v praxi využívajú pri rôznych tréningových metódach. V prípade, že pes začne skákať na vás, návštevu alebo na okoloidúcich, na ovládači môžete psa upozorniť najskôr zvukovou signalizáciou, ak nezaberie, na rade je vibrovanie a nakoniec elektronický impulz. Väčšina psov reaguje už na zvuk či vibráciu, ktorá predstavuje mierny druh napomenutia. Výcvikové elektronické obojky pre psov majú pri tréningu reálne účinky. Napriek tomu majú stále mnoho odporcov.

Najčastejšie otázky – FAQ

Aj váš domáci miláčik rád svoje nadšenie alebo rozrušenie prejavuje tým, že skáče na vás alebo iných ľudí? Hľadáte účinný spôsob, ako tohto zlozvyku vášho psa zbaviť? V našom článku sa dočítate o niektorých známych postupoch pri výchove a výcviku psa s cieľom skákaniu psa zabrániť. Takisto vysvetľujeme dôvody, prečo pes na svojho majiteľa či cudzích ľudí skáče. Máte aj vy problém so skákaním psa na návštevy, dvere, nábytok alebo možno iných psov? Podeľte sa o vaše negatívne skúsenosti alebo pozitívne odporúčania. Vaše rady a tipy môžu pomôcť ostatným majiteľom psov, ktorí sa s týmto problémom stretávajú. Zapojte sa do diskusie pod článkom.

Pre psov je takéto správanie veľmi prirodzené. Už od malička sa približujú k ústam matky a dožadujú sa kŕmenia. Pri zoznamovaní sa s inými psami sa takisto očuchávajú navzájom. Týmto spôsobom sa zoznamujú a zdravia. Tým, že je človek vyšší, často bezhlavým skákaním chcú človeka pozdraviť, priblížiť sa k jeho hlave, pričom očakávajú jeho pozornosť. Skákanie tiež môže byť prejavom úzkosti zo samoty, prosbou o jedlo alebo sa len dožadujú hry.

Do približne 4. mesiaca je možné takéto prejavy tolerovať, hoci už od šteňaťa je dôležité psa viesť k poslušnosti a výchova je najlepším možným prostriedkom, ako sa takéhoto správania vyvarovať. To platí aj v prípade, ak pes skáče na posteľ alebo gauč. Pes musí mať zakorenenú asociáciu, že takéto správanie nie je uňho vnímané ako vhodné. Pri skákaní na posteľ alebo gauč je potrebné psa – šteňa zložiť a napomenúť ho. Zároveň psa učte aj ďalším povelom.

Žiadne tresty pre psa nebudú účinné a ich pôsobenie môže mať skôr negatívny efekt. Ak pes skáče a vy naňho kričíte a popritom ho odstrkujete, podporujete v ňom takéto chovanie, pretože reagujete aktívne. Naopak, lepšie je takéto správanie psa ignorovať a dať mu tým najavo, že skákaním si pozornosť nevynúti, rovnako ani iné požiadavky, ktoré má.


Ďalšie články z kategórie Tréning/výcvik

Vaše hodnotenie:
(92.8%)